Специалистите осигуряват безплатна диагностика и терапия на две деца за едногодишен период

Инициатива в помощ на деца в затруднено социално положение стартира логопедичен център ЕЗИ. Тя е част от социалната програма на центъра, който ще осигури безплатна диагностика на езиково-говорното развитие и терапия на две деца за период от 1 година. Изборът ще бъде по социални критерии.

Подкрепа ще бъде оказана на дете с един родител, от многодетно семейство или с родители с намалена работоспособност.

Ако смятате, че Вашето дете има нужда от нашата помощ и отговаря на един от тези критерии, попълнете следната информация и я изпратете на имейл: eli.zlatanova@abv.bg до 10 октомври, призовават специалистите от центъра:

Име на родителя:

Име и възраст на детето:

Кой критерий от изброените се отнася за него?

Разкажете накратко Вашата история!

Защо, според Вас детето Ви има нужда от работа с логопед?