Изключително висок бал за „Математика” и „Културен туризъм” на първо класиране, до 18 падна за социална и начална педагогика с чужд език

photo_verybig_540002

„Лингвистика с информационни технологии (английски и испански език)“  е с най-висок минимален бал на първо класиране в Пловдивския университет, чиито резултати бяха изнесени днес. 34,02 е нужен за прием в специалността и за двата пола. При същите условия за мъже и жени на второ място е минималният бал за „Математика“ – 34,00. Традиционно в последните години се записват малко, но високо мотивирани отлични кандидат-студенти, обясни зам.-ректорът доц. Христо Крушков. С подобен бал е и „Културен туризъм“ – 33,06 за нежния пол. Със същия минимален бал – 33,06 – за мъже и жени, е „Лингвистика с информационни технологии (английски и немски език)“.

Традиционно челни места държат минималните балове по „Софтуерни технологии и дизайн“ – 33,08 за двата пола, както и топ специалностите на Биологическия факултет „Медицинска биология“ и „Молекулярна биология“ – съответно 32,05 и 32,75, но за жени. Парадоксът е, че един от най-ниските минимални балове е именно при мъжете в последната специалност – 19,55.

С висок успех представителите и на двата пола ще се записват в специалностите „Български език и новогръцки език“ и „Български език и руски език“ – 31,74, „Педагогика на обучението по музика“ – 31,28, „Джаз и поп пеене“ – 30,00, „Английска филология“ – 30,54. С доста висок минимален бал ПУ записва и в три от платените форми на обучение по „Социална антропология“ – 33,90, „Приложна лингвистика (английски и втори чужд език)“ – 33,42, и „Европеистика“ – 32,30.

Най-ниският минимум за прием на първо класиране – 18,00 и за двата пола, е отчетен в специалностите „Лингвистика с маркетинг“, „Приложна лингвистика (немски с втори чужд език)“, „Музика“, „Начална училищна педагогика и чужд език“, „Социална педагогика“.

Общият брой кандидат-студенти, подали документи в ПУ „Паисий Хилендарски“ е 4375. За участие единствено с оценка от държавен зрелостен изпит са се записали 1934 кандидати, поясни доц. Крушков.

Срокът за записване е от 18 до 20 юли включително, а второто класиране ще бъде обявено на 22 юли.  Студенти­те, които са прие­ти по вто­ра, тре­та и т.н. спе­циал­ност, и желаещи да уча­с­тват в след­ва­що кла­си­ра­не, трябва да по­да­дат де­кла­ра­ция по об­ра­зец при ин­спек­то­ра по специалността, в коя­то са прие­ти. Некласираните участват автоматично.