Събитието събра на едно място представители на академичната общност, бизнеса, неправителствения сектор

Първа национална кръгла маса, посветена на потенциала и възможностите пред българските традиционни селскостопански продукти, храни и напитки, се проведе в Аграрен университет – Пловдив. Хибридното събитие събра на едно място представители на академичната общност, бизнеса, неправителствения сектор, представители на местните инициативни групи за локални храни и рибарство, експерти с доказан опит, студенти.

Кръглата маса бе организирана по инициатива на г-н Георги Събев, докторант в университета и  служебен заместник-министър на земеделието, храните и горите през 2021 г., в сътрудничество с Аграрен университет – Пловдив и Университета по хранителни технологии. Доц. д-р Боряна Иванова, заместник-ректор на Аграрен университет, поздрави участниците за инициативността им, като подчерта важността на местните храни за икономиката на страната и ролята на обеднинените услилия на обществото за опазването им.

„Много хора и организации работят с и за български традиционни селскостопански продукти, храни и напитки, но липсва единен форум, в рамките на който могат да се обменят мнения, да се показват добри практики, да се обсъждат актуални законодателни и стратегически документи от национално или европейско значение, както и да се работи за единна рамка за остойностяване на потенциала на тези продукти. Често липсва продължение на сътрудничество или пък последващо развитие, когато приключи проектно финансиране за проект, продукт или регион. Това не развива местните общности, тъкмо напротив. Време е да се създаде платформа, на която хора, обединени от единомислие – от науката, бизнеса, местната администрация, неправителствения сектор и експерти могат да обменят опит, да комуникират с експерти от страната и чужбина и да работят за засилване на местните икономики, особено в селските райони, коментира Георги Събев, парламентарен съветник по земеделие и рибарство в Европейския парламент.

Участниците се обединиха около становището работата в този формат да продължи и да се развива, защото около  българските традиционни селскостопански продукти, храни и напитки има много належащи въпроси, чиито решения трябва да бъдат намерени в най-кратко време.