Ваканцията ще продължи поне до 13 април, дневната натовареност на учениците 1.-7. клас да е до 6 часа, а на учениците 8. -12. клас – до 7, като част от това време не е в електронна среда, каза министърът на образованието

Да започне преподаване на нови знания там, където това още не е направено. За това призова министърът на образованието Красимир Вълчев.

„През първите дни целта беше да осигурим организационно и технологично обучението и да компенсираме част от пропуснатите вече дни за упражнение и затвърждаване на знания. Никой от нас не беше готов за тази ситуация, но благодарение на вас се справихме. Благодарим ви за усилията, енергията и ентусиазма, които вложихте” се казва в писмо на министъра до учителите. Който дава 7 препоръки как да продължат дистанционното обучение, тъй като преустановяването на присъствената форма на обучение в училищата ще продължи поне до 13 април.

Понеже синхронната форма на дистанционно обучение се сблъсква с редица ограничения (достатъчно електронни устройства във всяко семейство, наличен и бърз интернет, здравословно допустимо време за работа с екран и др.), МОН препоръчва редуването й с асинхронна. По преценка на учителите могат да се редуват с уроци за упражнения, повторение, обобщение и т.н, както и преподаването на нови знания чрез синхронна и асинхронна форма.

Препоръчва се също по-пълноценно използване на възможностите на проектно базираното обучение,при което се поставя конкретна задача –  дневна, седмична или с по-дълъг срок, която може да бъде изпълнена само след извършването на предварителна подготовка – търсене, подбор, анализ и използване на информация от различни източници, и е възможност за придобиване и проявление на ключови умения.

Втората насока е организацията да бъде такава, че да има оптимална дневна натовареност и по-координирано възлагане на задачи от различните учители в 5.-12. клас. Директорите и класните ръководители трябва да направят още веднъж анализ на организацията на работа (кой учител с кои ученици по кое време и колко работи). Препоръката е дневната натовареност на учениците 1.-7. клас да е до 6 астрономически часа, а на учениците 8. -12. клас – до 7, като част от това време не е в електронна среда. Извън тези часове учениците могат да бъдат насърчени да ползват допълнителни образователни ресурси. Разпределението на часовете от разстояние не е необходимо да повтаря седмичното разписание.

МОН препоръчва приоритетно да се залагат уроци по български език и литература, математика, природни науки, обществени науки, но това не отхвърля възможността да се включат и часове по чужд език или друг предмет, който за конкретния клас или випуск е от особено значение.

Работата в областта на изкуствата и технологиите също може да е ефективна и чрез проектно-базирано обучение, при което се поставят индивидуални или екипни задачи за създаване на продукт, за изготвяне на проект, за изработване на презентация и т.н., а в областта на спорта – чрез препоръки за поддържане на физическата активност и изпълнение на леки физически упражнения в домашни условия между отделните уроци по останалите предмети. Необходимо е максимално да се ограничат задачите, които изискват разпечатване на материали.

На трето място министърът ацентира върху необходимостта за запазване и усилване на положителните нагласи за учене в електронна среда, като на този етап не се отбелязват оценки в училищната документация, а учителят следи ангажираността и активността на всеки ученик.

Красимир Вълчев изисква също преминаване към работа с електронни платформи от учителите, които досега не са ги използвали, тъй като те предоставят възможност за по-пълноценно обучение и улесняват отчетността. Интернет приложения, социални мрежи или електронна поща могат да продължат да се използват за връзка с родителите.

Училищата по техен избор могат да продължат да работят с познатите им платформи и ресурси. Обръща се внимание, че в бъдеще чрез създадените профили на учителите и учениците в домейна на МОН edu.mon.bg ще се осигурява всяка интеграция с информационните системи на министерството.

Министърът призовава за още по-интензивна взаимопомощ между учителите и училищата чрез споделяне на опит, практики, електронни ресурси.

За професионалните гимназии посочва като подходящо да се организират интегрирани уроци по теория и практика, да се даде приоритет на теоретичните учебни часове и да се редуцират практическите – до приложни разработки, проекти, чертежи, изследователски дейности и др. Те може и да се отложат за по-късен етап за учебна практика в зависимост от спецификата на професията. Подготовката за държавния изпит по практика да е фокусирана върху взетия материал до края на първия срок.

За необхванатите в дистанционната форма ще се трансформира проектът “Подкрепа за успех” с цел включването им в допълнителни присъствени занимания след възстановяване на учебния процес.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.