????????????????????????????????????

Ректори обявиха своеобразен мораториум на увеличаване броя на университетите и се разбраха за намаляване на професионалните направления, които не съответстват на профила на висшето училище

????????????????????????????????????

Ограничаване разкриването на нетипични за университетите специалности и постепенно намаляване на съществуващите професионални направления, които не съответстват на профила на висшето училище. За това се договориха днес на заседание на Съвета на ректорите.

Премахването на нетипичните за университетите специалности ще стане със законови промени, а предложението ще бъде внесено до Министерството на образованието и науката и парламента, обясни проф. Любен Тотев, ректор на Минно-геоложкия университет и председател на Съвета на ректорите. Само четирима ректори са се въздържали при гласуване на предложението.
Ректорите настояват още със закон да бъде спряно разкриването на териториални звена там, където това е напълно излишно. На това мнение е и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, според когото трябва да има своеобразен мораториум върху разрастването на мрежата на висшите училища.

„Разкриването на още филиали означава да принизим висшето образование до гимназиалното. Студентите са пълнолетни и могат да пътуват и живеят и в други населени места, това ги отличава от учениците. Системата трябва да работи и с по-малък брой студенти. Има професионални направления, в които искаме да намалим приема чрез финансови механизми, но има такива, в които създаваме стимули на студентите да учат. Висшите училища са и научни организации.  В бюджета за 2018 година се надяваме да има увеличение на средствата за наука и трябва да докажем обществената им възвръщаемост“, посочи министър Вълчев”.

Той изтъкна и друг проблем – масовизирането на приема във висшите училища.  Към 1990 г. 30% от завършващите ученици са влизали в системата на висшето образование, а днес – близо 80 на сто. Това е  довело до понижаване на средния резултат на кандидат-висшистите.

Висшите училища в страната вече разработват визии за следващите 15-20 години. Те трябва да бъдат представени до 30 октомври и да съдържат идеи за развитие на обучението и профилите и за привличане на млади преподаватели. Визиите ще бъдат обсъждани с МОН.