Национална кръгла маса представя същността на наставничеството и методите на менторството

Picture3

Национална кръгла маса „Ролята на наставничеството в системата на предучилищното и училищното образование“ организира  Департаментът за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Пловдивския университет утре.

Един от основните проблеми, свързани с подобряване на качеството на училищно образование, е повишаване на професионализма на учителите и тяхната квалификация. Събитието ще се фокусира върху осигуряването на професионална подкрепа,  каза директорът на Департамента проф.  Галин Цоков, който ще презентира същността и функциите на наставничеството.

С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба 12 на МОН са се създали нормативни условия за успешното реализиране на менторството. Въпреки това в образователните институции има съществени дефицити по  практическото реализиране на процеса на наставничеството. Липсата на консултанти в училище, прекъснатата връзка между университет и училище, свързана с професионалната адаптация на завършилите студенти, водят до съществени проблеми. Сред тях са липсата на мотивация за професионално развитие на новопостъпили учители, трудната адаптация и насочването им към друга професионална реализация, обясни проф. Цоков.

Основна цел на организираната кръгла маса е да фокусира вниманието на представителите на педагогическата общност – учители, директори, представители на РУО и МОН, на общински администрации и  университетски преподаватели, осъществяването на професионална подкрепа за развитие на учителите.

За коучинга в образованието ще говори проф. Румен Стаматов.  „Формиране и развитие на екипи в позитивна образователна среда“ и „Оценка от резултатите на наставничеството на новоназначени учители“ и „Сфери и методи на менторство” са част от темите за дебат.