Подаването на документи е до 24 октомври, кандидатите се явяват на тест и интервю

Конкурс за четири експертни длъжности в Регионално управление на образованието – Пловдив обявява МОН. Вакантните позиции са за старши експерт по организация на средното образование, старши експерт по професионално образование, старши експерт по чужд и по майчин език и старши експерт по физическо възпитание и спорт.

Кандидатите трябва да имат минимум една година професионален опит в системата на образованието, решават тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност. Допуснатите до втория етап се явяват на интервю.

Крайният срок за подаване на документите е 24 октомври.