Кандидатите трябва да са между 15 и 29 години, срокът за подаване на предложения е 31 юли

Младежки център Пловдив стартира втори етап от конкурса за младежки инициативи, чието начало бе дадено миналата година. Темата на конкурса за настоящия етап е „Летни събития на открито“. Целта е стимулиране на младежите от Пловдив и региона да реализират събития и инициативи с обществена и социална значимост. До края на юли в образователната градинка на центъра се провеждат събитията на предишните победители от първи етап, които включват занимателни и обучителни уикенди за младежи. Те са свързани с различни теми, към които младите хора имат интереси – спорт, здравословен и екологичен начин на живот, младежко включване, доброволчество, изкуство и творчество.

Важно условие за конкурса е инициативите да бъдат реализирани до края на лятото, като те могат да бъдат фестивали, творчески работилници, изложби, музикални и спортни събития, както и всякакви други активности на открито. Могат да кандидатстват физически лица от 15 до 29 г. от Пловдив и региона, неформални групи младежи, ученически съвети, творци, младежки клубове. Срокът за подаване на документи е 31 юли 2021 г. на: youth.centre.plovdiv@gmail.com . Повече информация за конкурса, начина и документите за кандидатстване може да намерите тук:

http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/about#.YNxg8OgzZPa<http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/about?fbclid=IwAR0T5HYZ1YdyboolQWTqpWMGK46Az9YdwBR8GQ2rApGDA_YLMg7wxuwUowg>

Одобрените предложения ще бъдат финансирани по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“.