Темата, по която ще пишат зрелостниците, е: „Моето“ място – там, където съм роден(а) или там, където е добре”

 

Пети национален конкурс за есе за 12-класници организира Философско-историческият факултет на Пловдивския университет. Темата, по която ще пишат зрелостниците, е: „Моето“ място – там, където съм роден(а) или там, където е добре”. В конкурса могат да участват всички ученици от 12-и клас в средните училища в страната с интереси в областта на краезнанието, литературата, българския език, историята, етнографията, туризма и културното наследство.

Той ще се проведе в две равностойни сесии. Първият етап е представяне на конкурсните материали – до 22 март за първата сесия и до 1 май за втората сесия, в електронен вид на адрес: pu-konkurs@uni-plovdiv.net.

Писмената разработка трябва да в обем до 4 стандартни страници по посочената тема. Насоки за подготовка на есето участниците в конкурса могат да получат на адрес: https://logos.uni-plovdiv.net/en/news/-/blogs/22-03-01-05-2019.  То  трябва да бъде придружено от декларация за авторство.

Есетата ще бъдат оценявани от комисия от преподаватели от Философско-историческия и Филологическия факултети. Авторите на класираните с оценка минимум „Мн. добър 4,50” ще бъдат поканени да представят своите разработки пред комисията. Крайната оценка се формира от средноаритметичния сбор на оценката от есето и от презентацията пред журито.

Есето трябва да отговаря на следните критерии: оригиналност и атрактивност на съдържанието, лично отношение на автора, аргументираност по темата, убедителност при представянето пред комисията. До конкурса не се допускат есета, копирани от други източници.

Авторите на първите три есета ще получат награди от Философско-историческия факултет, а с оценка от националния конкурс всички класирани могат да изберат да се запишат в бакалавърските програми „Етнология” или „Социална антропология”, вместо да полагат кандидатстудентски изпит по български език, ако отговарят на условията за прием.

При минимум „Отличен 5,50” класираните участници могат да се запишат в избраната от тях бакалавърска програма в деня на подаване на кандидатстудентски документи. При „Добър 4” до „Мн. добър 5,25” кандидатите участват в класирането за специалности „Етнология” или „Социална антропология”.

2 КОМЕНТАРА

  1. “При минимум „Отличен 5,50” класираните участници могат да се запишат в избраната от тях бакалавърска програма в деня на подаване на кандидатстудентски документи” – избраната бакалавърска степен само от този факултет или от всички?

Коментарите са затворени.