Центърът за подкрепа на личностното развитие също ще има нов ръководител наесен

Конкурс за директори на 7 детски градини обяви община Пловдив. Крайният срок за подаване на документи е 17 август. Само преди броени приключи надпреварата за училищни директори, която обаче се провежда от Регионалното управление на образованието, макар в комисията да влиза и представител на общината. Цялостната организация около конкурсите за директори на детски градини се осъществява от Община Пловдив при утвърдени със заповед на кмета на правила.

Първият етап е по документи. Допуснатите се явяват на интервю, включващо защита на план-програма за развитие на детското заведение за период от 3 години и събеседване с комисия. Кандидатите трябва да са запознати със законовата и подзаконова нормативна уредба, която се прилага в системата на предучилищното и училищното образование.

Изискването към желаещите да заемат ръководния пост е да имат висше образование в съответното професионално направление и не по-малко от 5 години учителски стаж. Според други от критериите не трябва да са били дисциплинарно наказвани и да страдат от заболявания, които застрашават живота и здравето на децата.

Наесен с нови директори ще бъдат ДГ „Захарно петле“, ДГ „Весела“, ДГ „Буратино“, ДГ „Радост“, ДГ „Таня Савичева“, ДГ „Биляна“, ДГ „Рая“.

Конкурс ще бъде проведен и за директор на Центъра за подкрепа на личностното развитие- ОДК.

В момента се извършва саниране на втората база на ДГ “Захарно петле” по програма „Красива България“, като отпуснатата сума и финансовото участие от страна на общината е в размер на 259 465,21 лв. Ремонтът трябва да приключи до ноември, поради което през август децата временно са настанени в основната сграда на детската градина на ул. „Петър Шилев“ №1. Впоследствие ще се направи допълнителна организация на работа, съобразно довършителните ремонтни дейности.

Днес кметът на район “Северен” Стоян Алексиев инспектира ремонтните дейности.