Кандидатите трябва да представят концепция за стратегическо управление на институцията за период от три години

Конкурси за директори ще се проведат в 38 общински и държавни училища от Пловдив и областта. В голям брой учебни заведения в града и региона предстои смяна на ръководствата след пенсионирането на досегашните им дългогодишни ръководители, като Елена Александрова на СУ “Никола Вапцаров”, Иван Пенев на НУ “Христо Ботев”, Красимир Ангелов на ОУ “Алеко Константинов”, Сийка Зрънчева на ОУ “Васил Петлешков”, инж. Мариана Спасова на ПГ по архитектура, строителство и геодезия, на инж. Кирил Саксанов на ПГ по машиностроене, инж. Катя Адърска на ПГ “Ген. Владимир Заимов”. С нови директори ще бъдат и учебните заведения, в които има временно изпълняващ длъжността. Подаването на документи започва от утре и продължава до 8 август в Регионално управление на образованието – Пловдив, или на електронна поща: mail@.ruoplovdiv.bg.

Изискването към кандидатите е да притежават диплома за висше образование (степен магистър) по професионално направление от класификатора, както и документ, удостоверяващ необходимия стаж. Сред другите изисквания са да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, да нямат наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и да не са осъждани.

Новият момент в сравнение с конкурсите от последните години е, че кандидат-директорите трябва да представят концепция за стратегическо управление на институцията за период от три години. Тя трябва да е до 10 стандартни печатни страници, поставена в запечатан непрозрачен плик, освен в случаите когато заявлението и концепцията се подават по електронен път.

Конкурсът се провежда в две етапа – писмен изпит, който включва решаване на тест и казуси, и защита на концепция за стратегическо управление на институцията.

Ето и списъка с училищата, за които ще се провеждат конкурси:

ОУ „Проф. Асен Златаров“ – село Боянци

ОУ „Петко Каравелов“ – Асеновград

ОУ „Отец Паисий“ – Асеновград

ОУ „Панайот Волов“ – Асеновград

СУ „Княз Борис I“ – Асеновград

ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – село Стрелци, община Брезово

ОУ „Отец Паисий“ – село Песнопой, община Калояново

ПГ по селско стопанство – Куклен

СУ „Христо Ботев“ – Лъки

ОУ „Дядо Иван Арабаджията“ – село Царацово, община Марица

ОУ „Петър Бонев“ – Перущица

ПГ по лозарство и винарство – Перущица

СУ „Никола Вапцаров“ – Пловдив

СУ „Найден Геров“ – Пловдив

СУ „Симон Боливар“ – Пловдив

СУ „Братя Миладинови“ – Пловдив

Национална търговска гимназия – Пловдив

ОУ „Княз Александър I“ – Пловдив

НУ „Христо Ботев“ – Пловдив

ОУ „Алеко Константинов“ – Пловдив

ОУ „Васил Петлешков“ – Пловдив

ОУ „Яне Сандански“ – Пловдив

ПГ по транспорт и строителни технологии „Гоце Делчев“ – Пловдив

ПГ по архитектура, строителство и геодезия „Арх. Камен Петков“ – Пловдив

ПГ по машиностроене – Пловдив

ПГ по електроника и електротехника – Пловдив

ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – село Дълбок извор, община Първомай

ОУ „Отец Паисий“ – село Искра, община Първомай

ОУ „Д-р Петър Берон“ – село Чалъкови, община Раковски

ОУ „Христо Ботев“, село Крумово, община „Родопи“

ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, село Кадиево, община „Родопи“

ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, село Първенец, община „Родопи“

ОУ – село Богданица, община Садово

ОУ „Христо Ботев“, село Поповица, община Садово

ОУ „Христо Смирненски“ – Стамболийски

ПГ „Ген. Владимир Заимов“ – Сопот

СУ „Иван Вазов“ – Сопот

ОУ „Васил Левски“ – Хисар

2 КОМЕНТАРА

  1. А, кога пенсионерите от РУО?????? Лукова питай….ако не те е страх…..

  2. А, кога пенсионерите от РУО?????? Лукова питай….ако не те е страх…..

Коментарите са затворени.