МОН ще предложи в комисиите да се включи още един член – представител на съответното регионално управление на образованието, и така представителите на РУО ще станат трима от петчленния състав

Конкурсите за директори на училища, които бяха спрени през 2022 г. заради съдебно обжалване на новата наредба за провеждането им, ще започнат веднага след местните избори. Това каза министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков на национално съвещание с началниците на регионалните управления на образованието за създадената организация за началото на новата учебна 2023/2024 г.

В момента около 630 – 640 училища са с временни директори, които не са преминали конкурси или са навършили пенсионна възраст. Министър Цоков припомни, че Върховният административен съд постанови, че в комисиите за избор на директори на общински училища не трябва да има представители на МОН. Затова министерството смята да предложи промени в Наредба 16 за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование, които да отчетат съдебното решение.

МОН ще предложи в комисиите да се включи още един член – представител на съответното регионално управление на образованието. Така представителите на РУО ще станат трима от петчленния състав на комисията, в която влизат още представител на общинската администрация, определен от кмета на общината, както и представител на Обществения съвет в училището. Според проф. Цоков така ще се даде по-голяма отговорност на регионалните управления.

След обявяване на промените в Наредбата ще започне да тече едномесечно обществено обсъждане. Според министъра тя ще бъде приета в края на октомври или началото на ноември. Това ще позволи веднага след местните избори, които са на 29 октомври, да се обявят конкурсите за директори.