Вторият екип на училището спечели трето място с проект за механизирана поточна линия на онлайн изложението за младежко техническо в Горна Оряховица. „Робко робот“ класира ученици от сопотската ПГ „Ген. Владимир Заимов“ на второ място

Кондуктометър за измерване на проводимостта на нехомогенни материали донесе първо място на 12-класник от Професионалната гимназия по електротехника и електроника. Димитър Мешев спечели лаптоп и плакет за училището от изложението за младежко и техническо творчество в Горна Оряховица, което тази година се проведе онлайн. В конкурса участват ученици, студенти и младежи, работещи във фирми, които използват иновативни изделия и технологии в областите мехатроника, машиностроене, електроника и електротехника, роботика, приложна механика.

Проектът му е реализиран под ръководството на инж. Иван Топалов. Идеята е да се измерва проводимостта на нехомогенни материали, като се отчита фактът, че тя е изключително изменчива във времето и може да се повлияят от всякакви външни въздействия и фактори на средата. Софтуерът, който се използва към създадения уред, е програмиран така, че да изследва промените на проводимостта на материалите във времето.

„Това би ни помогнало да разпознаем различни материали“, обяснява Димитър. Върху печатна платка той е реализирал модул за определяне проводимостта на материали, използвайки резистивно-честотен метод. Използвани са микроконтролери Arduino и Raspberry за извличане, обработка и изобразяване на данните от модула.

„Резултати от изследването се предоставят графично чрез софтуер за първична обработка на данни. Като еталон за определяне проводимостта на различните материали използваме субстанции със сравнително постоянна проводимост, както и експериментално определяне на границите на чувствителност на модула“, уточнява ръководителят инж. Иван Топалов.

Механизирана поточна линия за сортиране на детайли по цвят донесе на втория екип на ПГЕЕ трето място на състезанието и парична награда от 300 лева.

Учениците Антоан Маджиров, Благовест Фершелски и Мирослав Радев, начело с ръководителите си инж. Мина Вътева и инж. Георги Георгиев от фирма АББ, представиха разработка за симулиране на автоматична производствена линия за поставяне и сортиране на материали от едно място на друго чрез транспортна лента.

Системата предлага много възможности, превръщайки се в инструмент за решаване на технически проблеми. Може да намери приложение в редица производствени процеси, като се използва за базов модел.

Ученическият екип и менторите от компанията са осъществили монтиране на всички хардуерни компоненти по предварително зададени позиции, за да могат да изпълняват функционалните си задължения; стартиране на автоматизирания цикъл; програмна промяна на координатите на всяка позиция – взимане, поставяне, междинни точки на спиране, скорост на робота, скорост на  транспортната лента, време на работа на лентата, време закъснение при стартиране, брой цикли, брой кубчета, активиране на видовете сензори и вида на захвата.

Проектът “Робко робот”, реализиран от ученици на ПГ “Ген. Владимир Заимов” в Сопот, бе класиран от журито на второ място.