Общата сума, която ще бъде разпределена, е 2 946 лева

Държавата ще плати 534 096 лв. на семейства, за чиито деца не е осигурено място в детска градина. От тях 2 946  лева ще бъдат преведени на община Пловдив,  531 150  лева – на Столична община. В Пловдив ще се платят компенсации за пет деца. Средствата се предоставят на родителите за извършени разходи за отглеждане и обучение на децата им.

Съгласно Закона за предучилищно и училищно образование право на компенсация имат родители на деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в детска градина за съответната учебна година поради липса на места. Важно условие е кандидатстващите да отговарят на 6 изисквания едновременно.