Последният випуск юристи на ПУ.

Образуват производство заради наредба, която постановява юристи да се обучават само в редовна форма

Последният випуск юристи на ПУ.

Комисията за защита от дискриминация се е самосезирала относно въведеното ограничение право да се учи единствено в редовна форма. Дни преди да бъде сформиран третият кабинет на премиера Борисов, служебното правителство отмени действащата от 1996 г. Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността “Право” и професионална квалификация “Юрист и прие нова. Тя трябва да влезе в сила от предстоящата 2018/2019 академична година. Като причина бе посочено по-ниското ниво на подготовка на задочниците спрямо редовните. Промените не засягат сегашните студенти, които се обучават по тази специалност.

Комисията се е самосезирала по доклада на своя член Орлин Колев, според когото „цели групи в обществото могат да се поставят в неравностойно положение”, заради ограничението. Той добавя, че редовната форма, като единствено възможна, поставя ограничение работещи или изучаващи друга специалност да се обучават за юристи.

Предвидената единствена редовна форма може да се разглежда като ограничителна при упражняване правото на труд, както за студентите, така и за преподавателите, и стеснява възможността да бъдат привлечени изявени в теорията и практиката специалисти, се казва в мотивите.

Вносителят на доклада изрежда аргументи и предлага, а Комисията за защита от дискриминация приема да образува производство по казуса, за да бъде установено дали изискването в новата наредба нарушава равенството в третирането, а оттам и антидискриминационното законодателство.

За разлика от останалите правни факултети, пловдивският на ПУ „Паисий Хилендарски” приема традиционно малко задочници. Одобреният от МС миналогодишен прием  бе за 112 редовно и 40 студенти задочно обучение.

„Задочната форма дава възможност на хора, които работят активно, да надградят образованието си. Обучението се извършва по същите изисквания, по които и редовното, студентите минават същите дисциплини и полагат еднакви изпити. Разликата е в това, че лекциите и упражненията на задочниците са концентрирани в рамките на един месец. В никакъв случай не може да се каже, че това е второ качество или компромисно обучение“, коментира зам.-деканът на Юридическия факултет на ПУ доц. Христо Паунов. И дава пример, че немалко от студентите задочници завършвали с отличен успех и се реализирали изключително успешно.

МОН одобрява приема на държавните висши училища през март, а утвърждаването на бройките и таксите от МС става през април.