url

Неизбежните конфликти Родител-Дете, Кой следва да спечели при неизбежните конфликти възрастен-дете? На тези и други въпроси ще търсят отговор участниците в първия в Пловдив  открит семинар по практическите  програми  „Трениране на Успешни Родители“ и „Трениране на Успешни Учители“ на д-р Томас Гордън, автор на едноименните  книги.

Семинарът  ще се провед на 27 октомври от 17.30 часа в културен център «Тракарт» с лектори доц. д-р Елена Събева от Пловдивския университет и Дарина Георгиева, обучител и представител на институт Gordon Training International  за България. Презентацията ще е от полза за  родители на деца от всички възрасти, за професионалисти от сферата на образованието, учители, възпитатели преподаватели във висшите училища, ръководители на образователни институции и социални услуги. Програмата предлага философия за това какво е нужно за установяването и поддържането на успешно взаимоотношение с децата, независимо от средата и обстоятелствата.

Родителите ще научат не само методи и умения, но и кога и как да ги прилагат и с каква цел.