Разширеното пространство за хранене в СУ "Проф. Асен Златаров" - Първомай.

Кметът на Първомай удължи ваканцията на училищата в общината след междусрочната ваканция. Вместо да се върнат на занятия от утре, това ще стане на 10 февруари, четвъртък. 7, 8 и 9 февруари са обявени за неучебни заради големия брой заболели учители и ученици.

Нормативната уредба позволява на кметовете да определят 3 дни ваканция.

Припомняме, че Областният оперативен щаб определи във всички общини от Пловдивска област от утре до края на седмицата учениците да се обучават на ротационен принцип. 7., 10. и 12. клас учат онлайн, а начален етап, 5., 6., 8., 9. и 11. клас са присъствено. Решението е в съответствие с етап 3 от Националния оперативен план за действие в условия на ковид пандемия.

Възобновяването на присъствените занятия става с еднократно изследване за ковид в училище с щадящи слюнчести  тестове за паралелките, в които има съгласие на 30% от родителите.

Дали ротацията да продължи и след 13 февруари ще зависи от епидемичната ситуация през предстоящата седмица. Задължително изискване при въртенето е едни и същи класове да са онлайн повече от 5 поредни дни.

Според заповед на министъра на образованието акад. Николай Денков от 3 февруари, когато е  невъзможно обезпечаване на ефективен присъствен образователен процес за всички или част от класовете в училището, поради множество заболели или карантинирани ученици,  директорът  представя  мотивирано  предложение за преминаване  в  ОРЕС  до МОН  чрез  началника на регионалното  управление  на образованието. Когато предложението е за преминаване към ОРЕС за част от класовете и  за период  по-дълъг  от една седмица, задължително се  прилага и  график за  ротация.

Когато поради извънредни обстоятелства присъственото обучение е преустановено предписание на РЗИ, обучението се осъществява от разстояние в електронна среда след  заповед  на  директора  на  училището. С издаването на заповедта директорът информира с доклад  началника на РУО за преминаване на  учениците в ОРЕС. В този случай отпада необходимостта от изпращане на мотивирано предложение до министъра на образованието и науката чрез началника на РУО-Пловдив, независимо дали паралелката, преминаваща на ОРЕС, е единствена или са няколко към момента на издаване на заповедта.