Днес приключва записването на приетите от първия етап на приемната кампания. Некласираните са 283

Кметове тръгват по петите на неподали документи за гимназия. Началникът на Регионалното управление на образованието Иванка Киркова е разпратила писма до кметовете на общините от Пловдивска област с поименни списъци на учениците, които не са внесли документи нито на хартия, нито по електронната система, за да продължат образованието си. Става дума за 938 седмокласници от завършващи основно образование 5000. В изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхват и задържане на подлежащите на задължително обучение, Киркова моли градоначалниците да съдействат на училищата на територията на съответната община да установят местонахождението на проблемните ученици и да мотивират родителите да подадат заявления за участие в трето класиране. Сред селата с най-голям брой деца, застрашени от отпадане, са Стрелци, Боянци, Златовръх, Розино, Кърнаре, Христо Даново, Царацово, Стряма, Рогош, Дълбок извор, Йоаким Груево, Катуница, Триводици, Езерово. В Пловдив проблемните ученици са основно от етническите квартали.

Днес приключва записването на първо класиране на кандидат-гимназисти и подаването на документи за участие във второ. Седмокласниците, които не са доволни от профила или професията, по който ги е класирал компютърът и искат да се пробват за по-горно желание, подават заявления в училището, в което са приети. Мястото им се пази, но на второ класиране трябва да се запишат, за да не загубят позицията си, предупреждават от РУО.

Когато ученикът не е класиран на първия етап, той автоматично продължава във втория, като не е необходимо да подава заявления. Това са общо 283 ученици, които са посочили твърде малко желания, за които не им е стигнал балът, затова са извън списъците.

Второто класиране ще излезе на 12 юли. Подаването на заявление за третия етап е от 20 до 24 юли.

307 са кандидатите от други региони, които се състезават за пловдивски гимназии. В сравнение с предишни години броят им намалява. Миналата година те са били 500, сочат данните на РУО.