Ученици от Хуманитарната гимназия проведоха урок на открито в Световния ден на влажните зони

 DSC_0257

Ученици от клуб „Млад географ“ на Хуманитарната гимназия наблюдаваха с бинокли и зрителна тръба водолюбиви птици по поречието на река Марица. Те имаха възможността да видят екземпляри от голям корморан, малък гмурец, жълтокрака чайка, сива патица, зеленонога и белочела водна кокошка, които живеят спокойно в градската среда и се радват на добри климатични условия.  Повод за проведения урок на открито бе днешният Световен ден на влажните зони.

Директорът на РИОСВ – Пловдив доц. Стефан Шилев подари на младите природозащитници Наръчници за опазване и устойчиво управление на влажните зони. Градимир Градев от „Зелени Балкани“ разказа на младежите за разнообразието от водолюбиви птици по поречието на Марица, която е една от най-големите и значими влажни зони в региона. Той посочи, че сред често срещаните край Пловдив видове е малкият корморан, който нощува на 6-ти километър, където са наблюдавани около 5 хиляди екземпляра. Това е изключително рядко явление, защото тяхната популация в света е около 40 хиляди. Порази тази причина това местообитание е обявено за защитена местност по Закона за защитените територии. Самата река Марица също е регистрирана като защитена зона по НАТУРА 2000, научиха още младежите.