Резултатът от външното оценяване при балообразуването ще се приема за 0 точки на тези ученици, всички успешно завършили 7.клас кандидатстват

640-420-nagrazhdavat-najdobrite-uchastnici-v-uchenicheskata-kampaniia-gramotni-li-sme

И неявили се на изпитите по български и математика ще могат да участват в класирането за гимназия. Резултатът от външното оценяване на тези ученици обаче ще се приема за 0 точки при балообразуването. В тазгодишната надпревара за гимназия имат право да участват всички ученици, които успешно са завършили 7.клас, уточниха от Регионалното управление по образованието. Получилите слаби оценки също ще участват в състезанието за прием, но съответно ще имат по-нисък бал, с който ще се борят за място.

7-класниците не подават заявления за полагане на национално външно оценяване по български и математика и не заплащат такса, напомни председателят на комисията по организация и провеждане на изпитите Рангел Райчев. По предварителни данни 5139 ученици от областта завършват 7.клас.

Заявление се подава само за полагане на изпит за проверка на способностите в срок до 10. Май в училището, в което се обучава седмокласникъ. Такса не се заплаща. За физическото се прилага копие от застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита. Изпитите за проверка на способностите не се отнасят за приемането в държавните училища към Министерство на културата и Министерство на младежта и спорта, които организират приема си самостоятелно.

До 16 май учениците трябва да получат служебни бележки от директорите на училището, в което се обучават. Външното оценяване по български е на 19.май, а по математика – на 22.май в своите училища.

Освен служебната бележка с мястото за явяване, те влизат в изпитните зали с документ за самоличност. Най-късно до 9.45 часа всички трябва да са заели определените им места. Ползват химикалка, пишеща синьо, а по математика –  линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума. Не се допускат коректори, калкулатори, справочници и мобилна техника.

Децата, които ще работят и по втори модул, не напускат изпитната зала след изтичане на времето за работа върху първия.

Изслушват един път текста за преразказ по български, след това получават екземпляр от текста и го четат самостоятелно в рамките на 15 минути и го връщат на квесторите. По време на изслушването и на самостоятелното четене на текста за преразказ нямат право да си водят бележки.

По математика имат право да нанасят означения или да правят изчисления по задачите върху тестовата книжка и на листа с формулите.

Продължителността на модула за национално външно оценяване е 60 минути, за допълнителния – 90. Времето за ученици със специални образователни потребности се удължава до 40 минути спрямо продължителността на всеки модул.

Резултатите от двата изпита ще бъдат обявени до 5 юни. Писмените работи могат да се разгледат в присъствието на родител, но не се разрешава изнасяне, копиране или преписване.

Подаването на документи за участие в първо класиране е от 16. до 22. юни  в училищата центрове. Те са 22 за цялата област. За първи път тази година то ще става и по електронен път. Всеки родител ще получи персонален идентификационен код от 10 цифри.

.