340 деца попаднаха в списъците на приетите от взели участие 729

Поо-малко от половината от кандидатите за ясла и детска градина попаднаха в списъците на приетите, става ясно от резултатите от поредното класиране за общинските детски заведения. В него взеха участие 729 деца. От тях 445 са на яслена възраст, 101 – за първа възрастова група, 74 – за втора, 77 – за трета и 32 – за четвърта. Част от тях искат преместване.

Обявените места бяха общо 561, от тях за яслените групи – 259, за първа група – 147, за втора – 38, за трета – 65 и 52 свободни места за четвърта възрастова група. Нараства броят на приетите и в яслите, тъй като наближава моментът, в който 3-годишните ще постъпят в първа група.

Броят на класираните деца е 340, от които 229 деца са класирани за яслените групи, 54 – за първа. Записването е до 31 август в детските заведения, в които са приети. Документи за доказване на адресната регистрация не са необходими, тъй като проверките са автоматични.

Следващото класиране ще се проведе на 13 септември. Свободните места ще бъдат обявени до 1 септември.  Крайният срок за подаване на заявление онлайн е 11 септември. За тези, които подават на хартиен носител при директорите на детските градини или ясли, срокът е 8 септември.

За улеснение на родителите в системата има функционалност, чрез която могат да съпоставят броя свободни места и чакащите за тях, разпределени по сбора от събраните точки в заявленията за кандидатстване. Статистическите данни се променят в реално време според подадените заявления и се визуализират в панела със свободни места в менюто “чакащи класиране“ на интернет страницата на електронната система за прием dz-priem.plovdiv.bg.