За всяко от желанията ще се използва само един, като ще се избира по-благоприятният за детето, предвиждат промените в Наредбата за прием. Разпределят ромчетата за училища извън района след трето класиране

Децата ще бъдат класирани за прием в първи клас и по постоянен адрес, като досега това ставаше само по настоящ. Това е една от промените в Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив, която предстои да бъде гласувана от ОбС на 15 февруари. Общинската администрация вече е изготвила списъци на децата, които следва да постъпят в първи клас и ги е предоставила на директорите на училищата на база на съответното райониране. В тези списъци те фигурират и с постоянния, и с настоящия си адрес. При кандидатстване за конкретни училища за всяко от желанията ще се използва само един, като ще се избира по-благоприятният за детето.

Готвените промени намаляват и ролята на случайния принцип при класирането на децата. Досегашният вариант на наредбата предвиждаше, когато за едно и също училище броят на кандидатстващите деца с равен брой точки е по-голям от количеството на свободните места, да се прилага процедура по генериране и присъждане на случайни числа от електронната система за прием. Сега този компютърен жребий се заменя с класиране по дата на адресната регистрация, като предимство ще имат децата, записани по-рано на съответния постоянен или настоящ адрес. Но тъй като и при това положение остава възможността да има деца с една и съща година на адресната регистрация, в тези случаи класирането отново ще става с генерирането на случайни числа. За целта ще трябва да се надгради софтуерът, който се ползва за електронната система. След като класирането приключи и децата бъдат записани, имената им ще бъдат въведени в системата, за да може после да се следи дали те ходят на училище, или не.

Деца с постоянен или настоящ адрес в района на училището, който не е променян в последните над 3 години при подаване на заявлението за прием в 1 клас, ще получават максималният брой от 80 точки. Ако детето е с постоянен или настоящ адрес в района на училището повече от една година, но адресът е променян пред последните от 1 до 3 години, кандидатът ще получава 60 точки. 40 точки ще гарантира адрес в района, променян през последната година. Само 20 точки носи адрес извън прилежащия район, а ако кандидатстващия ученик е извън територията на община Пловдив, няма да получи никакви. Проверката ще става автоматично или чрез документ от ГРАО.

Дете с трайни увреждания над 50% ще получава 2 точки. Изискването към родителите е да представят експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или  НЕЛК, валидно към датата на записване.

Кандидат-първолак, чиито родители са починали, ще получава 4 точки. Двойно по-малко са точките за един починал родител. Две точки ще носят наличието на други деца от семейството в съответното училище. Толкова се полагат и за малчугани, завършващи подготвителна група в избраното училище, които са записани преди 1 декември на предходната календарна година. Деца с постоянен или настоящ адрес в района на училище, който граничи с района на школото, за което кандидатстват, независимо от датата на адресна регистрация, също ще добавят 2 точки към общия брой.

Всяко дете получава допълнителни точки по реда на посочените от родителя училища, за които кандидатства. Първото желание носи 7, второто 5, третото и четвъртото, съответно 3 и 1 точки. За пето желание не се присъждат точки.

Съветът на експертите от общинския отдел “Образование” към родителите е да не се стремят да постигат максимума точки и да посочват най-желаните училища на първите две места, дори и да не са от прилежащия район.

Разпределянето на децата от малцинствата в училища извън района ще става едва след трето класиране. Тъй като предвижданите от МОН промени за предимство на кандидат-първолаците от малцинствата още не са факт, това не е залегнало и в общинската наредба.