Съвети и препоръки до учениците в навечерието на новата учебна дава „Пътна полиция“

Научи се да се пазиш сам на пътя.

Ако отиваш ПЕША на училище:

Провери заедно с родителите си кой е най-безопасният и кратък маршрут до училище.

Припомни си правилата за пешеходци.

Винаги:

 • пресичай на зелено;
 • се движи по тротоара и използвай подлезите и надлезите за пешеходци;
 • върви по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.
 • използвай светлоотразителна жилетка или елементи, закрепени за облеклото или раницата
 • дори да закъсняваш за училище, не нарушавай правилата за движение на пътя, за да не станеш жертва на катастрофа
 • на натоварено кръстовището пресечи с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек
 • обсъди с родителите си кои са хората, към които може и трябва да се обърнеш за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Запамети номерата им в телефона си.

Ако се придвижваш до училище с велосипед:

Преди началото на учебната година заедно с родителите си провери изправността на колелото.

Припомнете си заедно най-безопасния маршрут до училище.

Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите.

Не забравяй, че:

 • велосипедът е пътно превозно средство, а велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;
 • до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по троатара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;
 • навършилият 12 години велосипедист трябва да кара колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;
 • велосипедистът трябва да укаже с ръка накъде ще завие или ако иска да спре, но задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство.

Винаги носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.

Дори да закъсняваш за училище, не преминавай на червено на светофара, защото лесно може да причиниш катастрофа и да пострадаш в нея.

Помни, че при катастрофа трябва да позвъниш на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.

ЗА РОДИТЕЛИ

Децата не са възрастни.

Най-важна е безопасността на твоето дете.

Детето е уязвимо, когато е само на пътя, без наблюдение и контрол от възрастен.

Ако детето ти е първокласник:

Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.

Преминете заедно неколкократно по маршрута.

Завършете прехода с тест дали пътят е запомнен.

В началото и в края на учебния ден се погрижи лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратиш и посрещнеш дето си до/от училищния вход.

Винаги разговаряй с детето за правилата за безопасно поведение на пешеходците и пътниците.

Винаги бъди за пример и не прави компромиси на пешеходната пътека, когато светофарът свети червено.

При възможност купи светлоотразителна жилетка или елементи, които закрепи за облеклото или ученическата раница на детето.

Предварително се разберете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето, ако не си наблизо. Запамети в телефона му номерàта на хората, на които може да се довери.

 Ако ТИ возиш детето си до училище

Провери дали използваната обезопасителна система за деца е изправна.

Използвай обезопасителната система за деца дори училището да е близо и да ти се струва, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг, който може да коства живота или здравето на собственото ти дете.

Докато пътувате, обсъждайте поведението на останалите участници в движението. Бъди за пример и не допускай компромиси, като нарушаваш правилата на пътя.

Ако детето ти ходи самò до училище

Преди началото на учебната година припомнете заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.

Припомнете си заедно правилата за движение на пешеходците:

Настоявай на светофара детето ти винаги да пресича на зелено.

Насърчавай го винаги да се движи по тротоара и да използва подлезите и надлезите за пешеходци.

Обърни внимание на детето си, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.

Настоявай убедително, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя, за да не попадне в катастрофа.

Препоръчай на детето си на натоварено кръстовище да пресече с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.

Коментирайте актуални събития, свързани с катастрофи и последиците от тях.

При възможност купи светлоотразителна жилетка или елементи, които се закрепват за облеклото или ученическата раница.

Актуализирай списъка на хората, към които може и трябва детето да се обърне за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Предложи му да запамети в телефона си номерàта на хората, на които може да се довери.

Напомняй на детето си, че при пътен инцидент трябва незабавно да ти позвъни, за да подадеш сигнал в полицията на телефон 112, или да направи това самò.