Проф. д-р Илия Баташки е единственият, официално обявил, че ще се бори за поста  на изборите на 13 септември. Настоява за списък с представителите на Общото събрание

Пълния списък на представителите на Общото събрание (име, фамилия и квота, от която е излъчен съответният представител на академичния състав, редовни докторанти, студенти и административен персонал) за избор на ректор на 13 септември е поискал проф. д-р Илия Баташки от ректора на Медицинския университет в Пловдив проф. д-р Стефан Костянев. Запитването е било направено с писмо по Закона за достъп до обществена информация.

„Тъй като съм единственият кандидат за ректор на университета, смятам, че аз и всички останали, които се включат в надпреварата, могат да разполагат с тази публична информация”, заяви проф. Баташки. Според него по този начин се гарантира прозрачното протичане на избора по строго определени правила, без да се допускат манипулации и натиск. Именно затова за всички било изключително важно как е формиран съставът на Общото събрание.

Ректорът обаче отказал да предостави имената на членовете. В писмото си проф. Костянев препратил Баташки към проф. д-р Мая Кръстева, председател на ОС на МУ за получаване на исканата информация.

Според Баташки тези добре премислени ходове на настоящото управление показват недвусмислено, че манипулацията и агитацията са в ход, независимо от официално обявения отпуск.

„Не мога да подмина споделените с мен наблюдения, че върху представители на Студентски съвет също е оказван натиск за вкарване на точно определени докторанти и студенти в състава на Общото събрание. Явно проф. Костянев е забравил и още нещо – че пълномощията на председателя на Общото събрание са прекратени на 13 юли, когато реално приключи и неговият управленски мандат. Очакванията му са проф. Кръстева да организира събранието за избор на нов ректор в нарушение на закона, макар това да е негово задължение, след като самоволно и без причина удължи мандата си и се надява да си осигури трети „скрит“ мандат”, коментира проф. Баташки.

До момента никой друг, освен проф. Баташки, не е обявил официално кандидатурата си за ръководния пост. Спряганите имена за наследник на проф. Стефан Костянев, които ще участват в надпреварата, са на зам.-ректора по международно сътрудничество и проектна дейност проф. Марияна Мурджева, на декана на Медицинския факултет проф. Николай Бояджиев и на директора на УМБАЛ „Св. Георги” проф. Карен Джамбазов. Слухът, че в битката ще се включи и деканът на Стоматологичния факултет проф. Георги Тодоров, засега не се потвържава.

Според Правилника на МУ кандитатите за ръководни длъжности в органите за управление трябва да са хабилитирани лица на основен трудов договор с МУ Пловдив към датата на избора. Те не може да са избирани за повече от два последователни мандата, затова и Костянев няма как да се кандидатитра. Регламентът изисква кандидат-ректорите да представят писмено заявление и мандатна програма до председателя на Общо събрание. Те се предават в запечатан плик и се регистрират в деловодството на ректората 5 работни дни преди датата на събранието. Изборът въз основа на персонална мандатна програма дава право на пълен мандатен период. По време на общото събрание устни мотивирани предложения могат да се правят за председател и зам.-председател на Общото събрание.