Преразказ на “Ева, която расте и се смалява” на Иванка Могилска правиха седмокласниците на националното външно оценяване по български език и литература. Условието изискваше да предадат съдържанието на неизучавания художествен текст името на неутрален разказвач. Творбата е писана специално за банката с неизучавани произведения, която се използва за НВО.

Иванка Могилска е от Пловдив – поетесата и писател, копирайтър на свободна практика. Първата й книга със стихове „ДНК” (ИК „Жанет 45”) печели наградата за поетичен дебют в конкурса „Южна пролет” през 2005 г. С втората си книга, романа „Места за загубване“, участва на срещата на европейските романисти дебютанти на Международния фестивал на книгата в Будапеща през 2008 г.

Теза върху откъс от одата „Опълченците на Шипка“ писаха също седмокласниците. Тази сутрин в МОН бе изтеглен изпитен вариант 2. Тестът по български се състои от 26 задачи. От тях 18 въпроса са затворени и включват избор от четири възможности за отговор. Има 6 задачи с кратък свободен отговор и една с разширен свободен отговор.

252 от допуснатите 6200 седмокласници от Пловдив и областта не се явиха на национално външно оценяване. Резултатът се използва като балообразуващ елемент при приема на ученици в осми клас. Според промените в Наредбата за организация на дейностите в училищното образование от тази година учениците подреждат желанията си и в четвърти етап на класиране за прием след седми клас.

Тестът и верните отговори:

https://mon.bg/bg/100149?fbclid=IwAR1Enj_-7nnxIxcIxwaaWkZelYLshtIqX26n_egcTYqq0v8cZRNUehqLjEo