Седмокласниците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища и в повече от една област

Кандидат-гимназистите могат да подадат заявления за участие в първо класиране онлайн или на хартия в едно от определените училища центрове за приемане на документи. Седмокласниците имат право да кандидатстват в неограничен брой училища, едновременно в повече от една област.  За Пловдивска област са определени 22 гнезда:

Пловдив:

ОУ “Екзарх Антим І”, ул. “Захари Стоянов” № 86

СУ “Цар Симеон Велики” ул. “Лука Касъров” № 13

СУ “Св. Софроний Врачански”, район “Тракия”, ул. „Съединение“ №53

СУ „Пейо Яворов”, бул. „България” №136

СУ „Найден Геров“, ул. „Кемера“ №27

Асеновград:

ОУ „Ангел Кънчев”, ул. “” №2

Брезово:

СУ „Христо Смирненски“, пл. „Калоян“ №1

Калояново:

ОУ „Иван Вазов“, ул. „Кирил и Методий“ №26

Карлово:

ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, ул. “Васил Караиванов” № 4

Кричим:

СУ „Петко Р. Славейков“, бул. „Тракия“ №24

Куклен:

СУ „Отец Паисий“, ул. „Ал. Стамболийски“ №52

Лъки:

СУ „Христо Ботев“, ул. „Дичо Петров“ №4

Община “Марица”:

СУ „Васил Левски“, ул. „Осма“ №5, с. Маноле:

Перущица:

ОУ „Петър Бонев“, ул. „Христо Ботев“ №7

Община “Родопи”:

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Патриарх Евтимий“ №3, с.Първенец:

Първомай:

НУ „Христо Ботев“, ул. „Христо Ботев“ №5

Раковски:

ОУ „Христо Ботев“, ул. „Петър Богдан“ №48

Садово:

ОУ „Гео Милев“, ул. „Лиляна Димитрова“ №2

Сопот:

НУ „Неделя Петкова“, бул. „Иван Вазов“ №51

Стамболийски:

ОУ „Христо Смирненски“, ул. „Ген. Гурко“ №7

Съединение:

СУ „Христо Ботев“, ул. „Баба Исака Скачкова“ №3

Хисаря:

ОУ „Климент Охридски“, ул. „Иван Вазов“ №73

 

Работно време на центровете:

05.07 до 07.07.2023 г. – 08.00 до 18.00 часа

26.07 до 27.07.2023 г. – 08.00 до 18.00 часа

07.08 до 08.08. 2023 – 08.00 до 18.00 часа

Резултатите от НВО ще бъдат обявени до 28.юни.

Максималният брой точки при балообразуването е 500, които са сума от броя на точките, получени на НВО по български език и литература и математика, умножени със съответния коефициент, и оценките на два балообразуващи предмета от свидетелството за основно образование, превърнати в точки.

Скала за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование в точки:

Отличен 6 – 50 точки

Много добър 5 – 39 точки

Добър 4 – 26 точки

Среден 3 – 15 точки

Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на местата за прием, те се подреждат в низходящ ред по сбора от резултатите от националното външно оценяване. Ученици с еднакви показатели и след подреждането по този реда се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците. Ученици с еднакви показатели и след това подреждане се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка от оценките по учебните предмети, изучавани в VII клас в раздел А на учебния план.

Списъците с приетите ученици на І етап на класиране ще бъдат обявени до 12 юли. Тези, които не са класирани на І етап, участват във ІІ тур автоматично. Приетите на I етап се записват в училището, в което са класирани в работните дни от 13. до 17. юли.

Подаването на заявления за III класиране е на 26 и 27 юли.

В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили основно образование, включително учениците, които не са се явили на НВО по български и математика, като резултатът от двата изпита при балообразуването се приема за 0 точки. За паралелките с профил „Музика“ може да се кандидатства само с успешно положен изпит за проверка на способностите по музика.