Приетите са едва 394, показват резултатите от текущото класиране

Двойно повече се оказаха кандидатите от обявените места за детските заведения. В текущото класиране взеха участие 1347 деца. От тях 1062 са на яслена възраст, 142 за първа възрастова група, 47 – за втора, 58 – за трета и 38 – за четвърта група.

Обявените места бяха общо 686, от тях за яслените групи 305, а за първа – 190. Броят на класираните е едва 394.

Следващото класиране ще се проведе на 1 август. Свободните места ще бъдат обявени до 20 юли. Очаква се обявяването на значителен брой места за най-малките на предстоящите класирания, защото наближава моментът, в който 3-годишните ще напуснат яслите и ще постъпят в първа група в детските градини. При необходимост от ново подреждане на желанията, родителите следва да анулират подадените заявления и да подадат нови.

Постъпването на родените през 2017, 2018 г. и 2019 г. деца през учебната 2023/2024 г. в подготвителни групи е задължително, съгласно нормативните разпоредби. За 5- и 6-годишните, освен групи в детските градини, родителите могат да изберат и общинските училища на града. Там функционират както полудневни, така и целодневни групи. Информация за училищата, в които има такива групи, може да бъде намерена на сайта dz-priem.plovdiv.bg. Записването е на място в училищата и не е обвързано със системата за прием в детските заведения.