Едва 87 от децата са класирани

Кандидатите за детска ясла и градина се оказаха два пъти повече от обявените свободни места, става ясно от проведеното текущо класиране. Най-голям е делът на желаещите за яслените групи – 356. За първа група в класирането участваха 68 деца, за втора – 34, за трета група – 29 деца и за четвърта група – само 13.

За класирането бяха обявени общо 247 свободни места при общ брой на кандидатите 500. Броят на класираните деца е 87 (46 – в яслените групи, 14 в първа група, 16 във втора, 9 в трета група и 2 деца в четвърта група).

Приетите трябва да се запишат при директорите на детските градини и ясли до 13 ноември.

До края на 2023 г. са предвидени още две класирания – на 23 ноември и 12 декември. Свободните места ще бъдат публикуват на страницата на системата за прием на адрес http://dz-priem.plovdiv.bg/