Общо 456 деца взеха участие в поредното класиране за прием в детските градини и ясли, за което бяха обявени 213 свободни места. Най-голям е делът на желаещи за яслените групи – 273. За първа група подадоха заявления 53 деца, за втора – 70, за трета – 45, а за четвърта група само 15 деца.

Въпреки наличието на значителен брой свободни места, броят на класираните деца е 92 – 47 в яслените групи, 24 в първа група и по 7 във втора, трета и четвърта възрастова група.

Приетите следва да се запишат при директорите на детските градини и ясли в срок до 14 ноември.

До края на 2022 г. са предвидени още две класирания – на 24 ноември и 13 декември. При подаване на заявления за тях родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, които се публикуват на страницата на системата за прием на адрес http://dz-priem.plovdiv.bg/