izpitvane

Записващите камери в залите, в които се размножават тестовете за 7-класниците, не трябва да позволяват да се виждат изпитните варианти. Такива са инструкциите на Регионалния инспекторат към директорите на училищата, в които ще се провежда национално външно оценяване. Видеонаблюдение трябва да бъде осигурено в класните стаи, коридорите и там, където ще се копират тестовете. Най-късно до 20 минути след отваряне на варианта с паролата на училището, комисията следва да е размножила теста и учениците да започнат работа.

В деня преди изпита комисията по организацията и провеждането ще проверява персоналното място на всеки ученик, обозначено с етикет с неговото име. Проверка ще има също на санитарните възли, както и цялостна инспекция на сградата. На финала входните врати на сградата се запечатват.

До 9 часа в деня на изпита директорът събира мобилната и комуникационна техника на всички членове на техническата комисия, на квесторите и консултантите. Квесторите, които не трябва да са преподаватели по предмета, по който е изпитът, прибират телефоните на учениците и ги поставят на видно място в залата. Квесторите, определени да наблюдават коридорите, ще придружават учениците до тоалетната. В първите 30 минути от старта на изпита обаче 7-класниците нямат право да напускат стаите.

След началото на допълнителния модул изискването към директора е да ограничи достъпа до интернет за всички служебни лица в училищната сграда.

Националното външно оценяване по български език за кандидат-гимназистите е на 18 май, когато е и първата задължителна матура за зрелостниците. Тестът по математика е на 20 май. Седмокласниците пишат със  синя химикалка.