Като Яворово училище с клуб „Яворови почитатели”  учениците от СОУ “П. Яворов” са съпричастни към националното отбелязване на 100-годишнината от трагичната кончина на техния патрон с поредица от  събития:

1-и декември „ Няма забрава, поете,” -посещение паметника на Яворов в Стария град

5-и декември „Яворови места в Пловдив” –посещение

8-и декември – „При нашия клуб-събрат” – посещение в Арменското училище

12-и декември – „Яворови творби” – посещение на РБ”Ив. Вазов”