Писане на CV и мотивационно писмо, техники за самоуправление и предприемачески умения развива СУ „Пейо Яворов” в проект с училища от Португалия и Унгария

 24891550_1843936712293055_945540694_n

Подготвя ли училището успешни и адаптивни млади хора, които да имат своята добра реализация. Това е темата, която обединява пловдивското СУ „Пейо Яворов” и гимназии от Португалия и Унгария, партньори в двугодишен проект  по програма „Еразъм+”. На първата международна работна среща в Мадейра участниците бяха категорични, че съществува пропаст между образователните институции и пазара на труда и че училището не бива да стои изолирано, а трябва да е мост. Освен, че ще запознае младите хора със спецификата и изискванията на настоящия пазар на труда, проектът „Светът на работата – подготовка за истински приключения в училищното образование” предвижда да представи на гимназистите класически и модерни професии. Заедно с това те ще усвоят техники за самоидентификация и самоуправление, методи за писане на мотивационно писмо и CV, ще научат правилата при интервю за работа чрез ролеви игри.

„На първата партньорска среща набелязахме основните дейности и съставихме въпросници за учениците от 10 до 12 клас, разпределихме задачите и отговорностите до следващата международна среща, на която ние ще бъдем домакини през април. Чуждите гости ще влязат в часа на класа, в игротеките. Впечатлена съм от техниката в училището в Мадейра, разположено на брега на океана, от това колко спокойни са учениците и какво уважително отношение имат към учителите си”, обясни директорът на СУ „Пейо Яворов” Сашка Кръстева.  Според нея един от основните фактори, който влияе демотивиращо на учениците, е усещането, че знанията, които получават, не са им нужни, за да са успешни в живота. Затова целта на проекта, наред с общообразователната подготовка, е да им даде практически умения, да повиши амбицията им и да вдъхне увереност, че са пригодни за новите изисквания на пазара.

24989448_1843940508959342_1810707893_n