Насоки за работа в електронна среда създаде Ученическият парламент на ЕГ „Иван Вазов“, предоставя ги на всички учебни заведения

Как Ученическият парламент на Езикова гимназия „Иван Вазов“ не просто не спира да работи в условията на Covid 19, а разширява обхвата и ефективността на своите дейности с инструментариума на Google G suite. Доказателство за това е поредната инициатива за създаване на практически насоки за работа на Ученически съвети в електронна среда от разстояние.

Въпреки че през септември занятията стартираха присъствено, Ученическият парламент на ЕГ “Иван Вазов” започва своята дейност за настоящата учебна година в електронна среда с оглед на епидемиологичната обстановка и с цел ограничаване възможността за разпространение на COVID-19 сред учениците. Покачването на заболеваемостта и преминаването на все по-голям брой училища в страната на обучение в електронна среда от разстояние провокират написването на насоките.

„Преднината, която нашата организация има по отношение на използването на облачна платформа за образованието – G suite (първото в Източна Европа Google референтно училище), мотивира споделянето на опита, натрупан през последните три години. Искаме да покажем, че образователната система може да функционира в електронна среда в своята пълнота, защото Ученическите съвети имат неизменна и важна роля в нея, а сега повече от всякога, се чувства нуждата от подкрепа“, казва председателят на Ученическия парламент на ЕГ „Иван Вазов“ Симеон Марков.

Той призовава съучениците си от останалите училища да ги потърсят при нужда на следните адреси: parliament@egiv-plovdiv.bg ; simeon.markov@egiv-plovdiv.bg

Практическите насоки включват създаването на правилник за използването на облачната платформа в училище за целите на Ученическия съвет. Препоръката е да се създаде група с членовете в Google Groups, като се използват техните училищни акаунти в домейна на организацията, за да се гарантира сигурността на данните и информацията. При необходимост от бърз чат може да се създаде група в Hangouts, в която да се добавят всички членове на Ученическия съвет.

„Насрочвайте всяко заседание на Ученическия съвет, като създавате събитие в календара и добавяйте връзка към видео среща в Google Meet. Ежеседмично организирайте срещи, в които да участва пълният състав. В зависимост от ситуацията заседание може да се организира и проведе и през Hangouts Meet. Създайте Google Classroom на Ученическия съвет. Добавете в ролята на учител педагогическия специалист, отговорен за дейността на Ученическия съвет, председателя и заместник-председателите на съвета. Добавете в ролята на ученици членовете на съвета“, съветва Симеон връстниците на неговата позиция от останалите училища.

Насоките:

https://docs.google.com/document/d/1Zyk9frES7exwk21DftSokpSFLm6QYswYkb8YDzMXcNY/edit?usp=sharing