Отборът второкласници, събрал най-голям брой жетони, първи напуска Къщата на духовете в часовете по български език на Нина Караиванова от ОУ „Екзарх Антим I“

Как концепцията на популярна групова игра може да се използва като метод на обучение. Отговор дава старши учителят в начален етап от ОУ „Екзарх Антим I“ Нина Караиванова, която прилага интерактивен подход, разработен върху концепцията на Стаята на загадките. Това й дава възможност да съчетава овладяването на знания чрез игра, чрез истории и проблемно базирано учене на базата на компетентностния подход. Постигнатите резултати старши педагогът представи пред свои колеги на регионален форум на началните учители, организиран от РУО.

Каква е същността?

Учителят съставя игра, в която се решават поредица от загадки – логически, математически, лингвистични, интердисциплинарни. Целта на играта е децата да излязат от заключена стая. За целта обаче трябва да намерят съответните скрити предмети и да отворят сандъка, в който се крие ключът за разрешаване на загадката и отваряне на стаята.

„Това е подход, който развива социалните и комуникационни умения, логическото и критично мислене, защото децата са разпределени в отбори и трябва да си сътрудничат. Приложим е във всички видове уроци и по различни предмети“, казва Караиванова.

Разработва се сюжетна линия, в която са вплетени загадки, съответстващи на учебния предмет. Изработват се улики, чрез които учениците получават насоки към следващото препятствие. След това учителят определя различни локации в класната стая за решаване на заданията и поставя времево ограничение за всеки етап от играта в зависимост от възрастта на децата и сложността на загадката.

Думата като част на речта в Къщата на духовете

Целта на урока е децата да се научат да разпознават частите на речта, да определят вид, род и число на съществителното и да го съгласуват с прилагателното, да употребяват уместно глаголите.

„До твоето училище от години има странна къща. Всеки ден минаваш край нея и си задаваш хиляди въпроси. Отвън изглежда някак зловещо и е ясно, че крие много тайни. Един ден минаваш и чуваш момчешки глас. В съзнанието ти изплува историята за изчезналото момче. Изведнъж се оказваш пред стълбите, тежката дървена врата се затваря зад гърба ти. На пода има старинен часовник, на гърба на който пише: Отвори ме! Добре дошли в моята къща!“

Така започва урокът за части на речта. След тайнственото въведение децата разбират, че трябва да решат всички загадки, които срещнат по пътя си, за да излязат от къщата. Проследявайки стрелките на часовника, например, намират пътеката, която свързва еднаквите части на речта. Малките букви определят думата отговор.

Втората задача изисква да запишат подходящи думи на празните места, като обърнат внимание на това какви части на речта са. Условието при попълването на кръстословицата, която е задача номер 3, е на подходящото място да запишат само прилагателните от маркираните думи.

Всеки отбор получава предварително по 10 жетона. При поискана помощ от учителя плаща с 5 жетона. За всеки намерен предмет получава по 10. Победител е този отбор, който има най-много събрани жетони и е успял пръв да напусне Къщата на духовете.

„След играта се обсъждат в кръг използваните стратегии, решенията, силните и слабите страни на отборите“, пояснява Караиванова. Тя признава, че подготовката и реализацията на подобен урок изисква много време, въображение и сериозна предварителна работа, но пък си струва заради ентусиазираните деца и видимите добри резултати.