Ясно е, че системата на образованието е закостеняла, но има заинтересовани, които отчаяно си затварят очите и се надяват пак да мине тяхното

За каквато и модернизация да говорим, образованието си остава една от най-консервативните системи, която трудно приема новостите, особено, когато не е сигурно как ще се случат те и кого ще засегнат. Нищо ново. Страхът от реформи ни държи в плен на елементарното, на онова, което е достижимо за всички, а не за най-добрите. Много се каза и се изписа за плачевните резултати от международния тест PISA, който проверява умения на 15-годишните да прилагат усвоените знания на практика, а МОН обеща да предприеме спасителни мерки. Но процесите са взаимосвързани. За да бъде успешно едно училище, в него трябва да работят квалифицирани и мотивирани учители, които да насърчават учениците да се развиват, а мениджърът, в лицето на директора, да бъде лидерът, който чертае посоката.

В този ред на мисли да видим какво се случва с конкурсите за директори на училища, които в момента се управляват от временно изпълняващи длъжността, а те са значителен брой. Правилата за провеждането им са утвърдени с Наредба №16, която преди дни беше обнародвана в Държавен вестник.

Ето и хронологията:

Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността “директор” в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование беше публикувана и влезе в сила от 5 юли. Мотивите за промените в нея бяха създаване на обективност и прозрачност, както и селектиране на подготвени директори, които да  организират качествен образователен процес и да водят трансформацията в системата последователно и ефективно, защитавайки концепция за развитие на училището. Едва ли има съмнение, че именно те са основен фактор за подобряване в дългосрочен план на образователните резултати, на подбора и на квалификацията на учителите, на адекватното осъвременяване на средата и условията в класната стая.

С Определение от 10 август 2022 г. по административно дело на ВАС, което влиза в сила от 2 септември, нейното изпълнение е спряно.

Действието на Наредбата бе възстановено с Решение № 6467 от 15 юни 2023 г. по административно дело на ВАС. В решението се казва, че следва да бъде отменена единствено разпоредбата на чл. 19. ал.1 в частта й „представител на МОН, определен от министъра на образованието и науката“ като незаконосъобразна. В останалата част жалбата, която спря изпълнението на приетата Наредба, беше отхвърлена като неоснователна.

Още преди да влезе в действие обаче вече има  две изменения от настоящият екип на МОН  – от 4 август и от 12 декември 2023 г.

Какви  са допълнително направените промени и мотивите за тях?

Приетите изменения в Наредбата са по отношение на процедурата за избор на директори и са много повече от необходимото изменение, определено с решението на ВАС за възстановено действие на предишната Наредба.

Въвежда се нов формат на теста – без казуси и нова времева продължителност за решаването му. Според направените промени сега тестът ще съдържа 50 въпроса, всеки с не по-малко от три варианта на отговор, от които само един възможен верен, който носи по 1 точка.  Времето за решаване на теста вече ще бъде 70 мин.

МОН ще организира изработването на тестовете и предоставянето им на конкурсните комисии, гласи ново изменение, като отпада  тестовете да се генерират в деня на изпита – така, както е практиката с изпитните материали за учениците, давани от МОН, с оглед опазване на съдържателната част на теста, обективност и прозрачност при провеждането им.

МОН ще изработва и вариантите на казуси, като ще ги предоставя на конкурсната комисия заедно с отговорите за втория етап на конкурса – събеседването, но от направените изменения не става ясно кога ще се случва това и в какви срокове. Така, както не е ясно и кога ще се предоставят изготвените предварително тестове. Казусите се свеждат до два броя за кандидата, които да бъдат решавани устно по време на събеседването.

Според новите изменения събеседването, до което ще стигне всеки с поне 30 точки от теста,  ще включва кратко изложение от кандидат-директора на основните идеи на концепцията, решаване на казуси и отговори на въпроси, поставени от членовете на комисията по провеждане на конкурса, относими към съдържанието на концепцията, двата конкретни казуса за участник и към спецификата на длъжността.

Окончателният резултат на всеки ще се формира като сбор от резултатите от писмения изпит и от събеседването, като в класирането участват само получилите не по-малко от 60 точки от двата етапа.  Максималният резултат, който може да получи кандидатът, е 100 точки.

Създаденият нов чл. 31а. въвежда „нови“ задължения на всички служители, които участват в организацията и провеждането на конкурсите за заемане на длъжността „директор“ на държавна или общинска институция в системата на предучилищното и училищното образование, а именно, че са „длъжни да не разпространяват по какъвто и да било начин и да запазят поверителността на всички документи и информация, станала им известна във връзка или по повод изпълнението на възложените им задачи“.

Фактите говорят и са показателни за „промените“, които уж щели да направят конкурсите по-прозрачни и обективни, за да имаме най-добре подготвените лидери и образователни мениджъри. Едва ли. Всичко изглежда толкова формално, колкото и досега. Тестовете няма да се генерират в деня на изпита – т.е. кандидатите идват с готови отговори. Наистина поразителна „прозрачност“ – всичко да е ясно, всичко да се знае предварително. Няма да има изненадани – нито сред изпитваните, нито сред изпитващите.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.