Събитието  представя възможности за професионална реализация на студенти и е част от Кариерни дни за магистри и докторанти, които за първи път се провеждат в 8 държави

 Euraxess

Специфичните изисквания за изготвяне на автобиография в различните държави ще бъдат разяснени на обучение  „Успешното CV“.  Дорина Кабакчиева от УНСС ще уточни детайли  в рамките на инициативата „Кариера за нова ERA”, която ще се проведе на 24 октомври в Дома на учените в Пловдив. Събитието представя възможности за  професионална реализация на студенти и за първи път тази година се провежда паралелно в Испания, Франция, Полша, Унгария, Чехия, Гърция, Македония и България.

В рамките на инициативата на ЕК магистри и докторанти ще могат да се срещнат с водещи компании и агенции от сферата на човешките ресурси, да се запознаят с европейската мрежа EURAXESS и безплатно да посетят полезни обучителни семинари, за което ще получат сертификат за участие.

Порталът на EURAXESS е вход към професионална реализация в бизнеса и академията в повече от 40 държави в и извън Европа. Той дава информация за актуални обяви за свободни работни позиции, грантове и стипендии, обясниха организаторите.

В рамките на информационния ден ще се проведат шест обучителни семинара. Първият е озаглавен „Лидер? Кой? Аз?“ и запознава с разликите между лично и организационно лидерство и между организационен мениджмънт и лидерство. Темата „Да инвестираш в своето професионално развитие за кариерен успех“ представя гледната точка на присъстващите в кариерния ден компании, разположени в Пловдив: Център по растителна системна биология и биотехнология, Bulwork – първата компания за подбор на ИТ специалисти в България , Агенция за превод и легализация в Пловдив Олтранс,  Галерия „Анастас“, фирми в областта на туризма, езикови школи .

Какви са тенденциите за развитие на проспериращ бизнес в 21-ви век ще разказат по време на семинара „Успешният бизнес днес“ Антон Младенов и Стелиана Кемчева от „Евдемония Сълушънс“ – компания за развитие на лидерски умения, която предлага бизнес тренинги, организационно консултиране и обучения.

Целта на „Научно кафене“ е да покаже възможностите на междусекторната мобилност и дейностите „Мария Склодовска-Кюри” за подкрепа на кариерното развитие на учените. Модератори са Антоанета Матеева – национално контактно лице за дейностите „Мария Склодовска-Кюри“, доц. Атанас Костадинов от ТУ, филиал Пловдив, и проф. Галина Яхубян от Пловдивския университет.