images

Лекторски екип от експерти ще представи възможностите за европейско финансиране в сферата на образованието на 9 септември на семинар в Пловдив. Форумът се организира от дирекция “Наука” на МОН. Към Министерството на образованието ще бъде създаден специализиран офис, който да преглежда проектите за финансиране по новите оперативни програми, и ще дава насоки кой инструмент за получаване на средства е най-подходящ за конкретния случай. Впоследствие подобен офис ще заработи и към финансовото министерство. Двете ведомства са пряко ангажирани с иновационната стратегия за интелигентна специализация и двете оперативни програми – “Наука и образование” и “Конкурентноспособност”.

В бюджета за 2016 година са заложени около 65 млн.лева за одобрените вече 9 проекта от националната научна инфраструктура.