Учениците от СУ „Константин Величков” изграждат навици за пестене и разумно управление на ресурсите със 7 партньорски училища от Европа

Пловдивски учители тестват креативни обучителни методи с Испания, Англия, Дания и Португалия

В СУ „Константин Величков” вече има 10 екоточки или места, на които са поставени контейнери за разделно събиране на отпадъци. Всяка класна стая може да се похвали със зелен кът, а цветята са поставени в саксии и кашпи, изрисувани или апликирани от децата.  Те са разкрасили училищния двор с цветя, храсти и дръвчета, за които се грижат, ремонтирали са пейките с доброволен труд. В работилницата „Създайте красота от боклука” пък учениците майсторят арт предмети и училищна украса от хартия, капачки и PVC бутилки. Постоянни са и кампаниите за събиране на пластмаса и хартия, а средствата се предоставят на школския отбор по хокей на трева. Училището разполага с открито игрище с изкуствена настилка за този вид спорт.

Как да бъдем зелени или екообразованието в класната стая включва поредица от дейности и инициативи, които се реализират по европейски проекти в партньорство с училища от Кипър, Италия, Румъния, Гърция, Полша и Португалия. Основните цели на „Пътуване с колелата на природата” е изграждане на навици за пестене и разумно управление на ресурсите у дома, в училище и на обществени места, развиване на предприемачески умения, свързани с управление на отпадъците и енергийните източници. Учениците от 2 до 8 клас правят презентации за растителните видове в българските природни резервати, за практиките за опазване на горите, участват в дискусии на тема „Аз съм доброволец вкъщи и в училище”.

През октомври 6-класниците Елена Пейчева, Юлия-Анна Ивтиминова, Марио Гаджалов и Симеон Тодоров участвали в обучителна среща в определяния като най-зеления град на Гърция – Лариса. Придружавани от своите учители и участниците от другите партньорски държави, те посетили екопарк, където останали удивени от машината за употребявани бутилки. В зависимост от количеството PVC опаковки, които се поставят в нея, тя дава купон с определена стойност, с който учениците могат да си купят здравословна храна. Как да отпадъчната хартия се превръща в картон и как се прави от олио биодизел научили също пловдивските ученици при задграничното си посещение. В Румъния пък друга група деца посетили най-големия завод за рециклиране на метали, пластмаса и хартия.

СУ „Константин Величков” работи и по проект „DICE” за развитие на иновации и креативност в образованието, в който участват учители от България, Испания, Англия, Дания, Португалия. Целта е да се тестват обучителни методи, да се подобри образователната среда и постиженията на учениците, а едновременно с това да се повиши квалификацията на преподавателите.

„Вече се проведоха три срещи – в Херзес, Орхус и Ливърпул, където се запознахме детайлно с ЛЕГО обучението, както и с методите „Креативна платформа” и „Модел на прогресията”. Решавахме казуси, участвахме в ролеви игри. В Дания ЛЕГО образованието е доста популярно в преподаването на различни предмети и различни възрасти. Ние в началото бяхме скептични и го пробвахме само с по-малките ученици, като закупихме 30 основни комплекта конструктори за часовете по български и математика. След това обаче експериментирахме и с 11 клас. С ЛЕГО елементи гимназистите пресъздадоха „Обесването на Васил Левски” и Ботевите „Елегия” и “Хаджи Димитър”, а след това писаха есета върху произведенията. В часовете по английски пък конструкторите помагат на децата да разказват истории, като по този начин упражняват различните глаголни времена и форми”, обяснява координаторът на проекта Красимира Иванова.

“Хаджи Димитър”

Наскоро училището финализира и първия си голям международен проект по „Еразъм+” за развиване на социални умения и приобщаващо образование чрез спорт и дейности на открито. По проекта, удостоен със сертификат за добри практики на ЕК, е изготвено дигитално ръководство за учители, което е общодостъпно.

От тази есен СУ „Константин Величков” има иновативен първи клас. Учебният кабинет е разделен на две зони – за учене и обучителни игри. Първолаците могат да релаксират с игри, да рисуват или да работят с ЛЕГО, а когато се уморят, да отдъхнат на възглавниците на пода . Целта е да се създаде позитивно място за учене и забавление. Класната стая е зона свободна от агресия.