Нова наредба за прием от първия месец на новата година. Градините публикуват седмичното си меню и актуални събития

img_3631

Нова наредба за прием в детските градини и ясли влиза в сила от 1. Януари 2017 година след решение на Общинския съвет. Разликите с досега действащата методика са свързани с изискванията на новия Закон за предучилищното и училищното образование. Предвидена е възможност 2-годишните деца да кандидатстват за първа група. Родителите трябва да са наясно обаче, че изискванията за осигуряване на подходящи условия по отношение на среда и обзавеждане, на храненето и персонала за децата на тази възраст не винаги ще са налице, предупреждават от общината. Затова препоръката е да се ориентират предимно към детските ясли. Родителите могат да се запознаят с новите изисквания от страницата на системата за прием dz-priem.plovdiv.bg – сектор „Нормативни документи“.

Другите основни промени са свързани с възможностите за кандидатстване за по-голяма или по-малка възрастова група, за условията за отписване на децата и  начина за разрешение на кандидатстване за друго детско заведение, без детето да бъде отписано от посещаваната детска градина или ясла. Към общото описание за детските заведения е добавена допълнителна информация за седмично меню, предстоящи събития, допълнителни дейности и актуална информация. Описани са и детските градини, в които ще има пилотни групи по Монтесори.

Софтуерът ще бъде актуализиран в системата за прием, съгласно новата наредба след последното за тази година класиране на 13 декември. В него взеха участие 286 деца за обявени 334 места, от които 109 за яслени групи. Класирани са 80 деца – 63 в яслите, 6 в първа, 7 във втора и 4 в подготвителните групи.

За тези, които не са класирани, заявленията ще са валидни и няма да е задължително родителите  да ги анулират и да подават нови. Следващото класиране е предвидено за 17 януари и ще бъде първото по новата наредба.