За втора година ще бъдат отличени най-добрите квестори от матурите и националното външно оценяване на седмокласниците

Родители и граждани могат да правят номинации за наградите на Регионалното управление по образованието, които се връчват през юни за постижения през изминалата учебна година. Предложенията за педагози и директори на училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие от Пловдивска област се внасят до 18 май. Да номинират свои колеги имат право и учители. Наградата – плакет и почетна грамота, се присъжда ежегодно и има финансово изражение.

Първата категория е за педагогически специалист. Освен подкрепа и мотивация на учениците, той трябва да е реализирал проекти в учебната и извънкласна дейност, да е участвал в конференции и конкурси. Ще бъдат отчетени успехите му на регионално, национално и международно ниво, постигнати при работа с деца в риск или мултикултурна среда, с деца със СОП или с пък изявени ученици, завоювали престижни места на престижни състезания.

Справя ли се успешно с кризисни ситуации и обединява ли екипа си са основните критерии при оценката на предложенията в категория “Директор”. Ще бъде взето предвид дали съдейства за модернизиране на материално-техническата база, подкрепя ли иновациите, дали реализира проекти и участва в конференции и конкурси със свои разработки. Не без значение е и ефективната работа с родителите.      

За втора поредна година РУО-Пловдив ще връчи и награди на квесторите за безупречно изпълнение на задълженията им при провеждане на ДЗИ и НВО на седмокласниците. Те ще получат грамота и материална награда. Номинации за награждаване ще се правят от директорите на училищата центрове за матурите и директорите на училища, в които се провежда външното оценяване за 7 клас. Срокът за подаване на мотивираните предложения е 8. юни.