До 1536 лева може да достигне месечното възнаграждение на школски шеф в училище с над 1400 ученици

ОУ Душо Хаджидеков (4)

И заплатите на директорите се увеличават със завишението на учителските месечни възнаграждения от 1 септември. Достигнатата преди началото на тази дата основна работна заплата на директор скача със средния процент, с който е скочила тази на педагозите, сочи заповед на министъра на образованието Красимир Вълчев. С колко ще нарасне заплатата на школския шеф зависи от това дали управлява начално, основно или обединено училище, гимназия, специализирано или специално училище, както и от броя на учениците.

До момента основната работна заплата на директор в начално или основно училище с минимален брой ученици – до 50, е била 825 лева. От началото на септември тя става 950. При наличие на просрочени и неразплатени финансови задължения в размер на повече от 8 на сто от делегирания бюджет, заплатата не може да надвишава минималния праг.

Директорите на училища с между 400 и 500 ученици ще получават вече 1140 лева минимум, при досегашни 1030. А тези с 500-600 – 1186, като до 1 септември сумата е била 1065. Гимназиите с 1000-1100 ученици ще гарантират месечно възнаграждение от 1375 лева. Рекордно висока сума могат да заработят директори, които управляват най-големите гимназии с по над 1400 ученици. Тяхното месечно възнаграждение скача на 1536 лева.

До 18 октомври директорите представят мотивирано искане до началника на Регионалното управление по образованието за определяне на новите заплати.

Училищните мениджъри не скриха задоволството си, че не са забравени, но с уточнението, че полагат огромен труд, че ежедневно подават справки за къде ли не и са обект на непрекъснати проверки от различни институции.