Балообразуването ще е в точки според проекта за прием на ученици в 5 клас за обществено обсъждане

mat-300x225

За първи път балообразуването за постъпване на петокласници в природоматематическите и математическите гимназии ще е с точки, а няма да се формира, както досега, като среден сбор от числови оценки. Националното външно оценяване по математика също ще служи важи за формиране на бала, а към резултата от него ще се прибавя и средният успех след превръщането на оценките по изучаваните предмети в IV клас.

На сайта на Министерството на образованието и науката е публикуван за обществено обсъждане проект за постъпване на ученици в V клас за следващата учебна година.  Предложенята са прием се представят от Регионалното управление по образование в МОН до 1 март.

Училищата оповестяват в сайтовете си информация за методиката на класирането, тежестта на резултатите от олимпиади или математически състезания, които се участват в балообразуването. Ако ученикът е участвал в олимпиади или състезание в областта на математиката, то броят точки, които е получил, също ще се включват в бала. Решението дали резултатът от участието на децата в олимпиади и състезания да се включват в балообразуването може да вземе само педагогичският съвет на съответното училище. Съветът ще може да определя коефициент, с който да бъде умножен резултатът от олимпиади или състезания.

Резултатите от класирането трябва да бъдат оповестени на 27 юни.