„Имаме направено конструктивно и енергийно обследване на сградата, заложената сума е над 380 000 лева”, каза директорът Емилия Минева

Нови седем общински и държавни професионални гимназии ще бъдат обновени и преоборудвани по оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020 г, която се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Близо 8 млн. лв. са допълнително предвидените средства за ремонт и ново обзавеждане на професионалните училища от национално и регионално значение, осигурени от спестен ресурс и одобрено допълващо финансиране.

Министерството на образованието и науката ще подаде проект за финансиране на ремонтни дейности в Професионална гимназия по облекло “Ана Май” в Пловдив.

„Надявам се да влезем в списъка на чакащите, още повече, че имаме направено конструктивно и енергийно обследване на сградата. Със средства от инвестиционната програма на МОН ремонтирахме покрива на двете сгради на гимназията, направихме и топлоизолация на 6 кабинета”, каза директорът Емилия Минева. Заложената по проекта сума е над 380 000 лева.

Предложения се изпращат в срок до 16. януари.

Сред пловдивските училища, предвидени за реконструкция със средства от „Региони в растеж“, са ПГ по туризъм, ПГ по електротехника и електроника, Националната търговска гимназия, ПГ по транспорт, ПГ по машиностроене, ПГ по битова техника, ПГ по архитектура, строителство и геодезия. С пари по оперативната програма ще се модернизира също сградата на ПГ „Цар Иван Асен II” в Асеновград и ПГ „Ген. Владимир Заимов” в Сопот. Забавените процедури и последвалите обжалвания обаче отложиха ремонтите, които трябваше да стартират миналото лято.

За публично обсъждане е публикуван и проект за изменение на процедурата “Подкрепа за висшите училища в Република България” по приоритетна ос 3 “Регионална образователна инфраструктура”. Целта е да се създадат условия за модерни образователни услуги в сферата на висшето образование чрез обновяване на материалната база, осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане на висшите училища.