Лупа за слабо виждащи и тактилна карта за незрящи са сред новите придобивки на музея, показа Мария Карадечева.

Когато имате трудна тема за визуализация, доведете ги при нас, насърчи учители по история главният уредник Мария Карадечева

Лупа за слабо виждащи и тактилна карта за незрящи са сред новите придобивки на музея, показа Мария Карадечева.
Лупа за зрително увеличение и тактилна карта за незрящи са сред новите придобивки на музея, показа главният уредник Мария Карадечева.

 

Историческият музей отваря широко врати за изнесени уроци по история. Главният уредник от експозиция „Съединение на България” Мария Карадечева се срещна днес с преподаватели по предмета, за да разясни какви са възможностите за съвместна работа между училищата и музея така, че ученикът да бъде обогатен не само със знания, но и с емоция. „Иновативни практики в музейна среда” бе темата на срещата, организирана от експерта в Регионалното управление на образованието Асен Василев. Учителите получиха като подарък диск  – електронен каталог за Съединението с експонати от българските музеи, архиви, библиотеки и частни колекции.

Урокът в музея следва да бъде по уговорена предварително тема, за да може съответният специалист да се подготви предварително, а след това учителят в клас да анализира видяното.

„Идеята е децата да разберат, че всеки музеен експонат притежава своя история. Това е смисълът на образователните програми, което ги отличава от екскурзоводската обиколка. Ако започнем от 1 клас, в 12-ти вече ще стъпваме върху здрава основа и музеят за тези деца няма да е прашно и скучно място. Когато имате труден урок за визуализация, доведете ги при нас. Те имат невероятни умения да работят с технически средства, а ние ще им дадем нужния ресурс”, насърчи учителите Мария Карадечева. Тя посочи също, че в музея може да се работи с документи или пък да се анализира картина.

Учителите бяха запознати и с Цифрова библиотека от колекции на пловдивски културни институции, исторически обекти и наследство, забележителности. В нея са събрани експонати, архиви и документи на НБ „Иван Вазов”, Държавен архив, Градска художествена галерия и Регионален исторически музей.

От тежката и тромава процедура по извеждане на учениците от училище обаче се жалваха преподавателите. За да организират изнесен урок е нужно информирано писмено съгласие от родителите. Василев препоръча да се придържат към Наредба 10, според която редът и начина на организирани посещения се определя от правилника за дейността на училището.

В петък в Математическата гимназия ще се проведе обучение за виртуална и добавена реалност в часовете по история.