18 преподаватели се запознаха с дуалното обучение, което училището реализира в партньорство с местни компании

Изделия от дърво, направени на CNC машини за рязане и гравиране, впечатлиха испански учители, които гостуваха днес в Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване. Училището посрещна 18 преподаватели, които реализират мобилност по програма „Еразъм +“.

Гостите направиха обиколка из работилниците, за да се запознаят с най-новото модерно оборудване. Директорът Константин Костадинов показа последните придобивки – австрийски тезгяси Zipper, закупени по националната програма за подкрепа на дуалното обучение, CNC рутер и струг, банциг за макетиране. Видяха и продукцията в изложбената зала с изделия, печелили награди на състезания и панорами на професионалното образование.

Испанците бяха любопитни да узнаят как българските им колеги привличат учениците към професии от дървообработващата промишленост, тъй като при тях младежите трудно избирали подобни специалности. А дуалната система тепърва набирала скорост.

Директорът Константин Костадинов поясни, че училището работи с полиграфски и фирми от мебелната индустрия в Пловдив и региона, които отварят врати за родителски срещи и посещения на ученици, които ще се обучават в дуална форма. Семействата можели да отидат на място в компаниите, да се срещнат с техни представители и да се запознаят с условията за практика.

„Имаме сключени партньорски договори със 17 фирми, а от всички над 400 гимназисти, 288 се обучават по дуалната система. Представителите на бизнеса са членове и на комисиите за провеждане на държавните изпити по специалността, които предстоят тази и следващата седмица“, добави Костадинов.

Той запозна гостите и с европейския проект, по който гимназията работи с училища от Италия, Испания, Португалия и Латвия и чиято цел е да установи дали методът на Мария Монтесори е приложим за нуждите на професионалното образование. Учебни заведения от пет държави обединяват усилия да оценят възможно ли е методиката да бъде въведена и при усвояването на занаят, като се придържат към европейската система за акумулиране и трансфер на кредити, придобити чрез професионално образование и обучение ECVET. На 7 юни партньорите пристигат на работна среща в Пловдив и ще разговарят със зам.-кмета по образование и бизнес развитие Стефан Стоянов.