Предложение местният парламент да даде съгласие да се осигурят 2,4 млн. лева за довършване на ремонта на Хуманитарната гимназия внесоха общински съветници от ГЕРБ. В момента, след проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки, има избран изпълнител и сключен договор с „ВДХ” АД с частично осигурено финансиране.

Средствата са необходими довършване на първия етап от реконструкцията – ремонт на покрива на сградата, подмяна на дограмата и реставрация на фасадата и за завършване на строително-монтажните работи по сградата, която е недвижима културна ценност от национално значение.

До края на седмицата ще започне монтирането на новата дограма на западния корпус на Хуманитарната гимназия. След като в средата на август бяха сложени няколко пробни прозореца от различните видове, за да се прецени дали отговарят на заданието, поетапното доставяне на останалите над 250 дървени рамки вече тече. Тези, които са в добро състояние от автентичните прозорци, ще бъдат запазени и реставрирани. До началото на учебната година предстои да бъде реставрирана и входната врата, на която в момента се свалят наслояванията от боя. Западният корпус е готов на 90% и предстои боядисване. По облицовката на сградата има три вида камък, който също ще бъдат почистен с щадяща технология.

По план цялостният ремонт ще трае две години, като ще се работи само по време на лятната ваканция, за да не се допуснат инциденти с ученици. Фирмата изпълнител ще завърши възложените за това лято дейности в рамките на настоящата ваканция. За тях бяха осигурени 3,5 млн. лева – 2,7 млн. лева идват по подписан договор с район „Централен“ и Министерството на културата, а 800 000 лева са от Министерството на образованието и науката.

За 2024 година, когато ще започнат вътрешните ремонтни дейности, ще се търси целево финансиране от страна на държавата. Цялата сума за двата етапа на реконструкцията е общо 11 млн. лева.