dig

Умората на учениците, нивото на подготовка на учителите и неоснователните искания на родителите посочват като проблеми в работата си анкетираните 124 училища от Пловдивска област

„Целодневната организация на обучение не е просто средство за задържане на децата в училище, а грижа за тяхното физическо, психическо, емоционално и ментално здраве, за тяхната безопасност. Тя не може да бъде дело само на един човек, а трябва да бъде политика на училището, подкрепена от целия екип“.

Тази теза разви във въвеждащия си доклад на Шестата регионална конференция „Училището – място за деца“ експертът по начално образование и основен двигател на форума Васка Атанасова. Целодневната организация на учебния ден в начален етап бе темата на конференцията, която се организира традиционно от Регионалното управление на образованието. Тази година домакини бяха ОУ „Княз Александър I“ и Хуманитарната гимназия, а участие взеха начални учители от Пловдив и областта.

Васка Атанасова представи резултатите от анкета, в която са взели участие 124 училища с начален етап, което се равнява на 82% от учебните заведения. Целта на проучването е била да установи отношението към промените в нормативната уредба, касаещи организацията на учебния ден. Данните показват, че общият брой на формираните групи за целодневно обучение е 729, чиято средна пълняемост е 21.5 деца. 64 на сто от тях са самостоятелни. В 9% от групите са събрани деца от първи и втори клас. Но има 8 групи, в които се работи смесено с ученици от четирите класа в начален етап. А в 0,1% има деца от начален и прогимназиален етап. Според обобщените данни в 11 на сто от групите учителите са принудени да работят с повече от 25 ученици, което затруднява работата им.

Неслучайно в допитването е заложено учителите и директорите да дават препоръки за подобряване на организацията. Един от най-важните проблеми, които поставят, е именно броят на децата в група, който настояват да бъде по-малко от 25, за да се постига ефективна подготовка и да се работи върху развиване на индивидуалните заложби и интереси. Анкетираните споделят също, че децата са твърде уморени от дългия престой в класната стая, а взаимодействието между основния учител и колегата му по самоподготовка невинаги било съобразено с изискванията и очакваните резултати. Допълнителен проблем създавали и родителите, чиито претенции често били неоснователни. Нерядко семействата отказвали да запишат децата си да се хранят в стола, което също водело до затруднения.

Онлайн приветствие към участниците отправи зам.-министърът на образованието Мария Гайдарова.

„Знаем колко е важна работата на началния учител не само в посока ограмотяване на децата, но и по отношение на формиране на емоционалната им интелигентност и социализацията“, каза Гайдарова и пожела ползотворна работа при обмяната на добри практики.

На форума бяха представени практики за екипна дейност, за взаимодействие между членовете на училищния екип за единен подход и интегриране на учебното съдържание, заложено в урока, за самоподготовката и заниманията по интереси. В СУ „Хр.Г.Данов“ презентираха бърз темп за преодоляване на дефицитите чрез модела 1:1, а ОУ „Яне Сандански“ представи съвместно преподаване на учители и музеен уредник в онлайн среда.  Добър резултат отчетоха от прилагането на модела „обърната“ класна стая от СУ „Софроний Врачански“, а СУ „Черноризец Храбър“ – от диференцираното обучение във фоайето. В СУ „Любен Каравелов“ основният учител води урока и по самоподготовката.

Участниците споделиха опит, свързан с проектната работа на учениците и провеждането на изнесени обучения.

В конференцията, макар и виртуално, се включи и лидерът на Синдиката на българските учители Янка Такева. Тя напомни, че 30 на сто от децата в класните стаи са билингви и имат нужда от целодневна организация в подготовката си за следващия ден.

“Целодневната оргаизация развива качествата на децата в дейностите по интереси, а учителят подпомага развитието на онзи процес, който прави от класа общност. Не бива да забравяме и децата със СОП, затова препоръката на СБУ е във всяко училище да има ресурсен учител, психолог, педагогически съетник, социален или специален педагог, логопед”, каза Такева.