ДГ “Бреза” презентира иновацията, в която децата взаимодействат с виртуалния свят чрез игра, на открит урок

Как чрез игри върху интерактивен под децата могат не само да се забавляват, но и да развият своята наблюдателност, сътрудничество и работа в екип, като същевременно подобряват своите двигателни умения. Това ще демонстрират на открит урок на 27 март педагозите от ДГ “Бреза”. Новото технологично решение позволява на децата да учат и да си помагат, да решават поставени проблеми и едновременно с това да се забавляват. “FluurMat” е интерактивна подова система, чрез която хлапетата взаимодействат с виртуалния свят чрез движение и игра и могат буквално да влязат във виртуалната проекция и да овладяват нови знания и умения, докато играят .

 “Днешните деца учат много бързо, те са креативни, игрите им са динамични и разнообразни. Много по-лесно се справят с технологиите от техните родители, например, по-отворени са и директни в начина си на общуване. Затова се налага да бъдат обучавани чрез игра, а ние, учителите, трябва да използваме интерактивни методи, които да привличат вниманието им и същевременно да ги карат да търсят сами решения и да реагират бързо”, обяснява директорът на детската градина Нели Димитрова.

Първата игра, която учителите разиграват на интерактивния под, е нарича „ Къртичета“. Игралното поле е полянка, на която от различни дупки изскачат къртичета. Целта е децата възможно най-бързо да настъпят и „върнат в дупката“ повече къртичета. Така те развиват бързина, съобразителност, устойчивост на вниманието, координация на движенията. Играта „Намери предмета“ също спомага за развиване на наблюдателност, мислене и бързина. Най – отгоре на игралното поле е показан предмет, който детето трябва да се намери сред разпръснати различни картини, които се движат. Всеки правилно открит и „настъпан“ с крачето предмет, носи точки на отбора.