Преподаватели от филиала на Техническия университет залагат на основното правило машините да не вредят на човека

 dscn2333-1-1

Интелигентни роботи взимат решения, обработвайки информация за заобикалящата среда, получена от собствените им сензори. Върху създаването на новите машини работи екип преподаватели от пловдивския филиал на Техническия университет. Роботите ще имат поведение, съобразено с променящата се околна среда.

“Нашата цел е да създадем алгоритмите на поведението на роботите при вземане на решения за адаптация към трудни за моделиране явления. Прагматична цел на изкуствения интелект е машините да извършват дейности, които досега се изпълнявани от хората”, казва проф. Андон Топалов от катедра “Системи за управление”.

Учените залагат едно основно правило в поведените на интелигентните роботи – да не вредят на човека. През настоящата календарна година за първи път научните работници от вуза ще работят в направление колаборативна роботика, което означава, че човек и робот ще се трудят един до друг и ще споделят работните си места.

Досега стандартът за безопасност по отношение на индустриалните роботи забраняваше в работната зона на робота да нализва човек тогава, когато машината е включена. Сега концепцията е различна – машината и човекът трябва да са заедно един до друг. Споделянето на обща работна среда поставя нови изисквания към роботите. И най-малкото е те да бъдат изградени от материали, които да не вредят. Човекът може, например, да отмести робота, ако му пречи, но след това машината отива да си свърши работата, която и е възложена.

„Ново направление в работата ни е обмяната на информация между роботи и самообучение“, обяснява проф. Топалов. В тази насока вузът работи по два проекта към Фонда за научни изследвания. Целта е да се създаде лабораторен прототип на роботизирана безжична сензорна мрежа.  Едно от практическите приложения на разработката би могло да бъде чрез набор от сензори на робота да се изпълняват конкретни задачи – например наблюдения на замърсеността в дадена зона.