По-висок праг за тройка на матурата – 30 точки

Интегрирани тестове ще заменят сегашните национални външни оценявания по български език и литература и математика в четвърти, седми и десети клас. МОН предлага промяната да влезе в сила от учебната 2022/2023 г. , обяви министърът на образованието Красимир Вълчев. За целта предстои промяна в Наредба 11.

Предвижда се изпитната програма по български език и литература да се съчетае с въпроси от областта на обществените науки, а  математиката – с природните науки.

“С настоящите тестове по български и математика се оценяват базови умения, но това не е достатъчно. Нужно е да стимулираме учениците да имат по-комплексни знания, най-вече от природни и обществени науки. Все по-трудно ги мотивираме за природните науки. Много малко от зрелостниците избират и такава матура”, коментира министърът.

Тъй като промяната ще влезе в сила след три години, ще има достатъчно време за апробиране на новите формати и системата да се подготви, каза още Вълчев.

Според него измененията ще дадат възможност за акцент върху практическото обучение. Промяната в изпитните тестове ще направи възможна работа по казуси, които изискват прилагане на знания и умения, усвоени по различни предмети в училище.

Предстои промяна и скалата за оценяване за ДЗИ. Намерението на образователното министерство е да вдигне прага за тройка, за който  вече ще са нужни 30% от максималния брой точки. На държавните зрелостни изпити при максимум 100 т. зрелостниците трябва да постигнат поне 30. Сега прагът е 23, което прави оценка 2,67. Засега промени в изпитите след 12 клас не се предвиждат.

„А само с налучкване на въпросите с избираем отговор, с лекота се постигат 8 точки. Завишаваме изискванията, но сега прагът е много занижен. Смисълът е зрелостниците да бъдат мислещи, хора, а не да възпроизвеждат наученото”, обобщи Красимир Вълчев.